- Likestill klima og bistand

Norge bør bruke like mye på miljø som på bistand. Det mener forskningssjef ved SSB. Dersom Norge tar klimaproblemet på alvor, bør regjeringen bla opp minst 20 millioner.

Jordkloden
Foto: Scanpix

Norge bør bruke like mye penger på tiltak mot klimagassutslipp som på utviklingshjelp. Det mener forskningssjef Knut Alfsen i Statistisk sentralbyrå.

Alfsen var sentral i arbeidet med lavutslippsrapporten. Han sier at hvis regjeringen tar klimaproblemet like alvorlig som fattigdomsproblemene i verden, bør den sette av en prosent av brutto nasjonalprodukt til klimatiltak. Det utgjør rundt 20 milliarder kroner.

Ny teknologi

Knut Alfsen mener en stor del av pengene bør gå til å utvikle ny teknologi. Endel bør også brukes til å redusere utslipp fra transport og energiproduksjon i Norge og utenlands med metoder vi kjenner i dag.

- På lang sikt skal vi faktisk fjerne nesten alle utslipp, sier Alfsen.

Støtte fra Willoch

Tidligere statsminister Kåre Willoch ivrer for en økologisk skattereform med høyere avgift på det som forurenser, lavere skatt på arbeid og høyere pensjoner.

- Hvis du betaler et par tusen mer for bensinen og får det samme igjen i skattelettelser på inntekt, så blir du ikke fattigere av den grunn.

Willoch mener dessuten at internasjonal fly- og skipstrafikk i dag slipper alt for billig unna.

- Når norsk fisk blir sendt til Kina for å bearbeides for det europesike markedet, da bør man overveie om det ikke er noe som er galt, sier han.