SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kommunehistoria i Lærdal

Ordførarar i Lærdal kommune

I 1860 vart Årdal skild ut frå Lærdal kommune som eigen kommune. Mellom 1864 og 1964 var Borgund skild ut frå Lærdal som eigen kommune.

Publisert 09.01.2004 09:35. Oppdatert 09.01.2004 10:25.
Sokneprest Nils Rossing Bull 1837-1843 og 1848-1857
Handelsmann Jan H. Nitter Hansen 1844-1845
Sokneprest Hannibal Winsnes 1846-1847
Godseigar og kaptein Jan Rumohr 1858-1859 og 1864-1871
Handelsmann Jørgen Chr. Lindstrøm 1860-1863
Sokneprest Søren Schelderup 1872-1875
Bonde David Anderson Raa 1876-1877
Bonde Bård Lysne 1878-1879
Landhandlar Tøger Ravn 1880-1881 og 1899-1901
Sakførar Othto Blehr 1882-1888
Bonde og landhandlar Peder Th. Tønjum 1889-1891
Sakførar Gerhard Dahl 1896-1898
Postmeister Hans H. Michelsen 1908-1910 og 1914-1916
Underoffiser Kåkon Mo 1911-1913
Lærar og bonde Olav Skjær 1917-1922 og 1926-1937
Løytnant Nils Lysne 1923-1925
Bonde Per Severin Hjermann, Bondepartiet, 1938-1942 og 1945-1954
Petter Klingenberg, Nasjonal Samling, 1942-1945
Heradskasserar Egil Natvik, Venstre, 1954-1959
Bonde Ingebrigt Eri, Bondepartiet, 1960-1963
Byggmeister Anders Lunden, Arbeidarpartiet, 1964-1975
Bonde Per Hjermann, Senterpartiet/fellesliste 1976-1979
Pelsdyroppdrettar og bonde Knut L. Blaaflat, Senterpartiet/fellesliste, 1980-1981
Bonde og likningsfullmektig Knut O. Hegg, Senterpartiet/fellesliste, 1982-1989
Bonde Hans A. Tønjum, Senterpartiet/ fellesliste, 1990-1999
Bonde Olav Wendelbo, Senterpartiet/fellesliste, 1999-2003
Økonomisjef Knut O. Aarethun, Arbeidarpartiet, 2003-2007
Bonde Arne Sanden, Arbeidarpartiet, 2007-

Ordførarar i Borgund kommune 1864-1964:

Bonde Håkon Henrikson Eraker 1864-1867
Bonde og hotellvert John Knutson Hegg 1868-1873, 1876-1883 og 1892-1901
Bonde Håkon H. Kvamme sr. 1874-1875
Bonde og hotellvert Roar H. Husum 1884-1887
Bonde og hotellvert Ola Kirkevold 1888-1891
Lensmann og bonde Anders L. Nesset 1902-1910
Bonde og sersjant Ola E. Eggum 1911-1914
Bonde Jakob S. Hovland 1915-1916
Lensmann og bonde Lars A. Nesse 1917-1917 og 1923-1928
Bonde Håkon H. Kvamme jr. 1918-1919
Bonde og furér Ola O. Kvenshagen 1920-1922 og 1929-1931
Lærar Nils A. Lyslo 1936-1945
Hotelleigar Roar O Husum 1945 og 1952-1955
Bonde Hallvard Borlaug 1946-1947
Heradskasserar Torstein Hillestad, Arbeidarpartiet, 1948-1951
Vegarbeidar Olav Sletthagen, Arbeidarpartiet, 1956-1957
Byggmeister Anders Lunden, Arbeidarpartiet, 1958-1963

MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no