SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samleside: PELSDYRAVL I SOGN OG FJORDANE
Industri og næring i Gulen:

Reveavl i Gulen

Mellom dei som satsa på reveavl på 1920-talet, var også gardbrukarar i Neverdal. Dei skipa eit aksjelag som frå 1925 til 1940 dreiv ein stor revefarm i Neverdal.

Industri og næring i Gloppen:

Gloppen Pelsdyrfôrlag

Gloppen Pelsdyrfôrlag A/L vart skipa i 1961, og dermed fekk dei mange pelsdyrfarmarane i Nordfjord avlasting for det tungvinte og tidkrevjande arbeidet å skaffe råstoff og male pelsdyrfôret sjølve.

Industri og næring i Gloppen:

Fjord-Pels

A/S Fjord-Pels vart starta 1973 etter initiativ frå dåverande disponent i Gloppen Pelsdyrforlag, Kristoffer Rygg.

Jordbrukshistoria i Lærdal:

Pelsdyrnæringa i Lærdal

Pelsdyrnæringa vart det store satsingsområdet som tilleggsnæring i jordbruket i mellomkrigstida. I Nordfjord utvikla Gloppen seg til eit senter for den nye næringa. I Sunnfjord vart det Naustdal, og i indre Sogn fekk pelsdyroppdrett særleg sterkt fotfeste i Lærdal.

Historia i Naustdal:

Pelsdyravl i Naustdal

Då interessa for reveoppdrett som åttåtnæring vakna på 1920-talet, var det Naustdal som vart den store ”pelsdyrbygda” i Sunnfjord.

Industri og næringsliv i Askvoll kommune:

Revefarmar på Alden

I mellomkrigstida forsøkte eit aksjelag seg med stordrift av revefarmar på Alden.

Kjende personar i Bremanger og Vågsøy:

Pelsdyrpionér Ole M. Totland

Dei første oppdrettsrevane i Sogn og Fjordane vart fanga som villrev i Canada. Ole M. Totland stilte gard og grunn i pant for å prøve seg i den nye, men konjukturfølsomme pelsdyrbransjen...


Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no