SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Lærdal:

Maristova

Maristuen i 1907. Kårhuset er bygningen til venstre. (Foto © Fylkesarkivet)
Maristuen i 1907. Kårhuset er bygningen til venstre. (Foto © Fylkesarkivet)
Ingen av dei gamle hotella i Sogn og Fjordane har så lange tradisjonar i ferdafolks teneste som Maristuen Høifjeldshotel ved den gamle ferdslevegen over Filefjell.

Publisert 16.01.2002 10:00. Oppdatert 02.02.2007 08:15.
Den første fjellstova, kalla "salustofa" eller "sælehus", vart truleg bygd på staden kring 1000-talet. På 1300-talet vart det nemnt ei "salustofa Helge Ivarsonar uppi a Borgund". Seinare vart stova på Maristuen kalla "Margaretarstofa a Filefjelli".

Driven av Kongen

Denne som andre fjellstover (t.d. over Dovre) vart driven av kongen - dvs. av det offentlege. Fjellstova fekk fast vertskap på 1600-talet. Den første ein kjenner var "Ole stuemand" frå 1648. Etter han overtok Petter Kramer som hadde vore gjestgjevar på Lærdalsøyri.

Den eldste bygningen på Maristova i dag er frå 1791, samstundes som det vart køyreveg over Filefjell. Huset vert idag halde som privat museum.
Maristuen - teikning av J. N. Prahm i 1846

Selde til Nystova

I 1847 selde Staten fjellstova til den siste "stovemannen", Anders Jonson Nystova. Han tok familienamnet "Maristuen", som slekta heiter framleis. Han bygde til eit kårhus som framleis står. Anders hadde skysstasjon og var postbod, og måtte halde seks hestar om sommaren og fire om vinteren.

Legendarisk bror

Bror hans var den legendariske "Basen" - Knut Jonson Nystova. Denne fjellvande karen berga fleire gonger liv på fjellet, m.a. to kvinner frå Valdres som vart råka av uver. Det seiest at dei var så stivfrosne at dei måtte bryte opp munnen på dei då "Basen" fekk berga dei inn på Nystova og tina dei opp. Basen fekk borgardådmedaljen for berginga.

Les meir:
· Sveitsarstil og kongelege gjester
· Brannen på Maristuen


MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no