Hopp til innhold

Vil lokke unge til fengsel

Treårig høgskoleutdanning skal få flere unge til å bli fengselsbetjenter.

Fengsel
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

- Vi vil utvide denne utdanninga fordi det er en utrolig viktig jobb og da må kvaliteten på arbeidet være deretter, sier Knut Are Svenkereud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Hver fjerde ansatt er ufaglært

Svenkerud forteller at hele 25 prosent av de som jobber i norske fengsler er ufaglærte. Mange av dem er studenter.

- Det er svært alvorlig. Kriminalomsorgen sitt oppdrag er å ha faglærte tjenestemenn som jobber i fengsler, og det kravet oppfyller vi ikke i dag.

For å kvitte seg med soningskøen har regjeringa oppretta flere nye soningsplasser, noe som gjør at behovet for folk som kan jobbe bak murene har blitt enda større. En insatt i Bergen Fengsel sier at han merker at mange av fengselsbetjentene ikke har utdannelse.

Bergen fengsel

Bergen fengsel

- Noen av de ufaglærte er selvfølgelig veldig usikre. Her er det mange forskjellige typer mennesker og mange av dem har rusrelaterte problemer. Da er det klart at livserfaring og en pedagogisk utdanning hadde vært å foretrekke.

Ikke lukrativt

Utdanningen for å bli fengselsbetjent er i dag en toårig, betalt utdanning. Det første året er det teoriundervisning i Oslo og det andre året brukes til praksis i distriktet.

- Selv om utdanningen er lønnet, får studentene betalt lite. Mange kvier seg dessuten for å ta Fengselsskolen fordi de må flytte minst to ganger iløpet av studietida, forteller Svenkerud til NRK.

Nå håper Svenkerud at en treåring høgskoleutdanning skal heve statusen på yrket, slik at det blir godkjent på linje med andre utdanninger som er relatert til sosialt arbeid.

Kriminalomsorgen bestemmer

Men først må han overbevise Kriminalomsorgen. Ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk sier de skal vurdere forslaget, men hun er ikke sikker på at en tråring høgskoleutdanning er løsningen.

- Det vi har i dag er en toåring utdanning der studentene får betalt fra første dag. Det er ikke sikkert at å gå over til en høgskoleutdanning der man må finansiere tre år med studier selv vil hjelpe på rekrutteringen, sier Bølgen Bronebakk.

Les også: Mangel på fagfolk i fengsla

AKTUELT NÅ