Hopp til innhold

Frykter stygg debatt om abort etter SV-vedtak

SV vil utvide selvbestemt abort til uke 22. Politisk redaktør i VG frykter amerikanske tilstander i den norske debatten.

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit mener SV har beredt grunnen for en stygg politisk debatt om abort.

Foto: NRK

Med overveldende flertall stemte SVs landsmøte for selvbestemt abort fram til uke 22 i svangerskapet.

SV-leder Audun Lysbakken kaller det en nødvendig modernisering av abortloven.

– Vi overfører makten fra nemnd til kvinnen selv. Og det mener jeg er riktig. Nemndsystemet er utdatert og har utspilt sin rolle.

Frykter for fosterets rettsvern

Forslaget møter sterk motstand fra barne- og familieministeren.

– Dette betyr jo at barnets rettsvern svekkes veldig. I dag er det gradvis mer vekt på rettsvernet til det ufødte liv fra uke 12 og framover. Med SVs forslag blir det helt borte. Det er et veldig radikalt forslag, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad

Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er sterkt kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 22 uker.

KrF-politikeren advarer om at det er stor sjanse for at SVs forslag blir en realitet, om de borgerlige ikke får fortsatt tillit etter valget til høsten.

Også politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, tror abortloven blir endret hvis det blir ny rødgrønn regjering.

– I hvert fall 18 uker tror jeg. Arbeiderpartiet vedtok forrige helg å gå inn for 18 uker selvbestemt abort. Det blir nok ikke 22 uker. Men det er ingen tvil om at det blir endringer i abortloven hvis det blir regjeringsskifte.

Amerikanske tilstander

I en kommentar i VG skriver Skartveit at SV «åpner dermed for amerikanske tilstander i norsk abortdebatt. Dette kan bli stygt.»

Skartveit kaller norsk abortlov for en av verdens beste, fordi man har gradert kvinnens selvbestemmelse, så den er stor i begynnelsen, men gradvis svekkes i takt med at fosteret får større vern.

– Vi har hatt en veldig god abortlov i Norge som har vært omforent. Hvis vi nå får abortloven i spill, så tror jeg det kan bli en ganske stygg debatt. Vi har sett i andre land at det er veldig splittende. For eksempel i USA er dette et av de mest polariserende og vonde spørsmålene. Det angår mange kvinner sterkt og tett innpå kroppen, sier VG-redaktøren til NRK.

Selvbestemt abort fram til uke 22

Det var imidlertid uenighet på landsmøtet om det fra 18. uke i svangerskapet skulle stilles krav om obligatorisk rådgivning ved abort.

Her vant mindretallet fram, og rådgivning skal derfor være et frivillig tilbud.

Landsmøtet til SV

SVs landsmøte med partileder Audun Lysbakken ved talerstolen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Formuleringen som ble vedtatt på landsmøtet er denne:

  • Avskaffe abortnemndene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner over hele landet får lik rett til rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal særlig prioritere kvinner som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig.

Formuleringen sier ikke eksplisitt at abort skal tillates til 22 uker, men setter grensen ved lovens formulering om fosterets levedyktighet:

Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Lovdata

Grensen for levedyktighet er ved forskrift fastsatt til 22 uker. Dermed vil SVs formulering i praksis åpne for selvbestemt abort fram til uke 22 i svangerskapet.

SV-lederen tror ikke økt selvbestemmelser gir flere aborter.

– Erfaringene fra en rekke land i Europa er at lengden på selvbestemmelsen ikke er det som avgjør hvor mange aborter som tas, eller når de tas. Dette er et spørsmål om makten over beslutningen.

Reaksjoner fra flere hold

Leder for organisasjonen Menneskeverd har fulgt med på debatten på selvbestemt abort. Han er ikke fornøyd med vedaket som kom i dag.

– Menneskeverd reagerer svært kraftig på et sånt forslag om å utvide abortgrensen til over halvveis ut i svangerskapet. Og det er fordi forsteret blir helt rettsløst fem måneder ut i svangerskapet og at man utfordrer grensen for når fosteret er levedyktig, sier Morten Dahle Stærk.

Vedtaket fører derimot til jubel hos andre. Lederen for senteret Sex og samfunn mener dette er et viktig steg i riktig retning.

– Det er jo lov med abort frem til uke 22. Det er bare slik at den er selvbestemt fram til uke 12, og så er det da nemnd som bestemmer frem til uke 22. Forslaget om at nemndene skal fjernes og at kvinnene selv får bestemme, synest vi er helt riktig, sier Maria Røsok.

AKTUELT NÅ