Vil gi 16-åringer stemmerett

Kommunalministeren lanserer idé om forsøksordning fra 2011.

Magnhild Meltveit Kleppa

Vil slippe til ungdommene: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener tiden er moden for å gi 16-åringer stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg.

Foto: NRK

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til NRK at hun vil forslå en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyrevalget i 2011.

Les også: - Senk alderen til 12 år

Valgforsker Bernt Aardal

Skeptisk: Valgforsker Bernt Aardal tror ikke på økt valgdeltakelse hvis 16-åringer får stemmerett.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Fikk avslag i 2007

Hun viser til at det ved kommunestyrevalget i 2007 kom henvendelser til departementet fra tre kommuner som ønsket å gjennomføre et slikt forsøk.

De tre kommunene fikk den gangen avslag.

- Tida er inne for at flere skal ha mulighet til å påvirke valgresultatet. Jeg merket meg at det var tre kommuner som søkte om en forsøksordning i 2007. Da fikk de nei. Jeg håper at vi nå skal legge til rette for forsøk for de som ønsker å prøve det, sier Kleppa til NRK.

Kleppa understreker at dette er en idé hun har arbeidet med en tid, men at hun ennå ikke har forankret forslaget i regjeringen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Åpner for prøveordning fra 2011

- Det er for meg et tankekors at 16-åringer ikke får mulighet til å delta i lokalvalg selv om kommunene selv ønsker det, sier Kleppa.

Hun synes derfor at en del kommuner som selv måtte ønske det bør få anledning til å innføre et forsøk ved kommunestyrevalget i 2011.

Kommunalministeren viser til at det er omkring 30 år siden stemmerettsalderen ble senket fra 20 til 18 år, og at det også den gangen var kritiske røster. Både SV og Venstre har tatt til orde for forsøk med 16 års stemmerettsalder.

Kleppa sier til NRK at vi ikke kan se bort fra at mange 16-åringer i dag er like modne som 18-åringer var ved det første valget der 18-åringene hadde stemmerett, i 1979.

Hun understreker at det i denne omgang vil dreie seg om et forsøk, så får erfaringene med det være med å avgjøre om det skal komme et formelt forslag om å senke stemmeretten fra 18 til 16 år.

Tror ikke på økt valgdeltakelse

Valgforsker Bernt Aardal sier til NRK at forslaget er interessant, men peker på at det vil bryte med tradisjonen om at stemmerettsalderen følger myndighetsalderen.

Aardal sier at han for sin del ikke er overbevist om at en stemmerettsalder på 16 år uten videre vil øke valgdeltagelsen.

16- og 17-åringer NRK har snakket med i Oslo og i Lillehammer peker på både positive og negative sider ved forslaget.

- Det høres veldig bra ut. Da får vi snakket om og kommet med vår mening, for eksempel i forhold til skolepolitikk. Etter at jeg begynte på videregående, har jeg fått mange meninger og ser forbedringspotensialet mange steder, mener Marie Bruland i Oslo.

- Jeg synes egentlig ikke det er noen vits å sette ned stemmerettsalderen. Det er greit å få stemmerett når man er 18, mener Marie Snekkestad Malmo i Lillehammer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger