NRK Meny
Normal

Lar være å rapportere sikkerhetsbrudd - vil ikke sladre

Jernbaneverkets ansatte og ledere er opptatt av sikkerhet, men når farlige situasjoner faktisk oppstår, blir de slett ikke alltid rapportert.

Tog

Å melde inn brudd på sikkerheten gjøres ikke alltid i Jernbaneverket, og i en rapport skriver Det Norske Veritas at dette gjerne oppfattes som angiveri.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

En gjennomgang av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket viser at etaten kan forbedre seg på flere områder. Rapporten er utført av Det Norske Veritas, på bestilling fra etaten selv.

I rapporten kommer det frem at Jernbaneverket fortsatt svikter på flere områder:

  • Dårlige systemer for - og holdninger til - å lære og forbedre sikkerheten
  • Regler og prosedyrer følges ikke alltid
  • Forskjellige deler av etaten samarbeider dårlig for økt sikkerhet

«Vi er litt kollegial der»

Blant annet viser intervjuer med ledere og ansatte at man kan bli bedre på å rapportere hendelser rundt sikkerhet.

Holdningen går ofte på å ikke «sladre» på noen innen gruppen/avdelingen.

sitat fra intervjuer gjort av DNV

Brudd på sikkerheten blir slett ikke alltid meldt inn, og i rapporten skriver Veritas at rapportering gjerne oppfattes som angiveri internt i etaten.

Dermed brukes ofte ikke systemene som er opprettet for akkurat slik rapportering.

På spørsmål om hva som blir konsekvensene av brudd på sikkerhetsregler, sier andre som er blitt intervjuet av Veritas at hendelsene ofte ikke rapporteres.

Begrunnelsen som gis av et av intervjuobjektene er at «vi er litt kollegiale der». Det sies også i intervjuene at ansatte generelt sett er redde for å rapportere inn sikkerhetsbrudd fordi de frykter konsekvenser.

Uforståelige regler

Elisabeth Enger

- Det pågår for tiden et omfattende lederutviklingsprogram, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

I sikkerhetsrapporten er det mange Jernbaneverket-ansatte som omtaler regelverk og styringssystem som komplisert og vanskelig å forholde seg til. Dette omtales som en viktig årsak til at regler og prosedyrer brytes.

Jernbaneverket får gjennomgående bra score på sin holdning til sikkerhetsregler. Men det er i banedivisjonen at det er mest akseptert å bryte reglene - samtidig som det er her at reglene er minst forståelige for de ansatte.

Får skryt

Også evne til organisatorisk læring på bakgrunn av rapporteringer og bedre samarbeidskultur mellom enheter, er blant det Veritas etterlyser i rapporten.

Undersøkelsen sier imidlertid at Jernbaneverket nå gjennomfører riktige tiltak.

Etaten beskrives som «genuint opptatt av sikkerhet, og hvor det å ivareta sikkerheten ses på som en viktig del av organisasjonens daglige arbeid».

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sier at de er godt i gang med å bli bedre på de områdene hvor de får kritikk.

- Det pågår for tiden et omfattende lederutviklingsprogram, der nettopp sikkerhet, samarbeid og etterlevelse er hovedtema. I tillegg er vi gang med en gjennomgang av hele regel- og prosedyresystemet vårt for å gjøre det mer brukervennlig. Disse arbeidene vil nå bli intensivert, sier hun i en pressemelding.

Rapport bestilt etter godkjennings-nekt

Rapporten fra Det Norske Veritas ble bestilt etter at Jernbanetilsynet i 2008 ikke ville gi ny sikkerhetsgodkjenning på grunn av blant annet dårlig ledelse og sikkerhetskultur.

Etter en ny runde ble ny godkjenning til slutt gitt i juni 2009, og tilsynet understreket da at en fortsatt godkjenning, også etter 2012, forutsetter at etaten forbedrer seg.

Avslaget på ny sikkerhetsgodkjenning kunne endt med at alle tog i Norge måtte stått stille fordi Jernbanetilsynet ikke anså sikkerheten som god nok.

Tilsvarende undersøkelse vil bli gjennomført i 2012 for kunne måle utviklingen.

Video 2008: Togene kan bli stående stille

Video: Her er Dagsrevyen-reportasjen fra 2008, da Jernbanetilsynet ikke ville gi sikkerhetsgodkjenning.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger