Utvalg går inn for hijab i politiet

Dommere og politi kan bruke hijab og turban på jobb, konkluderer livssynsutvalget som mandag overleverer sin rapport til kulturministeren.

Politikvinner med hijab

I England har kvinnner fått lov til å bruke hijab i flere år allerede. Det er imidlertid fortsatt ikke et vanlig syn.

Foto: METROPOLITAN POLICE / AFP

Sturla Stålsett

Prest og generalsekretær i Kirkens bymisjon, Sturla Stålett, sier utvalget har konkludert i motsatt retning av samtlige politiske parti i spørsmålet om bruk av religiøse hodeplagg og symboler blant politifolk og dommere.

Foto: NRK

Prest Sturla Stålsett har ledet Tros- og livssynspolitisk utvalg i over to år.

Sammen med et flertall på tolv i utvalget går han inn for at man skal tillate at dommere og politi kan få bruke religiøse hodeplagg.

– Utvalgets flertall mener at uniformtilpassede plagg og symboler også må være mulig innenfor politiet og domstolen, sier Stålsett til NRK.

Stor politisk motstand

– Det må være rolleutøvelesen eller funksjonen i seg selv som må være hovedpoenget, legger lederen for utvalget til.

Kors og det muslimske hodeplagget hijab er eksempler på religiøse plagg og symboler som politifolk og dommere vil kunne ta i bruk dersom utvalget får gjennomslag hos Kulturdepartementet.

Bare et mindretall på tre i utvalget går mot dette, skriver Aftenposten.

I Forsvaret er det imidlertid åpnet for at soldater kan få bruke hodeplagg som muslimenes hijab, sikhenes turban og jødenes kalotter.

Frp: – Hijab innbyr ikke til tillit

Frp-leder Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen mener hijab, kors og andre religiøse symboler ikke hører hjemme i politiet og rettsvesenet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Rapporten blir overlevert kulturminister Hadia Tajik (Ap) mandag.

Det har vært stor politisk motstand mot tilpasninger i politiets uniformsreglement. Argumentet er at politi og rettsvesen skal være helt nøytralt.

Framskrittspartiet er det partiet som har markert seg sterkest som motstander av å la politi og dommere få kle seg i religiøse plagg.

– Frp er uenig i konklusjonen om at det nå åpnes for hijab i politiet og hos dommere. Vi mener dette er funksjoner i samfunnet som skal være nøytrale og innby til tillit, sier Frp-formann Siv Jensen.

Innbyr ikke hijab til tillit?

– Nei, den presenterer først og fremt en religiøs tilknytning. Offentlige instanser som skal være en objektiv og nøytral part må ha en bekledning som også er det. Det skaper problemer når en bringer religion inn i det inn i offentlig rom, mener Jensen, som understreker at standpunktet til Frp ikke har endret seg basert på utvalgets konklusjon.

– Jeg håper heller ikke at det endrer på standpunktet til det politiske flertallet.

Ap deler Frps syn

Jan Bøhler

Arbeiderpartiets Jan Bøhler er i mot forslaget.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Arbeiderpartiet deler Frps synspunkt på saken og vil heller ikke rikke seg etter å ha blitt kjent med utvalgets vurderinger.

Jeg mener det samme som vi har vedtatt på vårt landsmøte, og som det har vært enstemmighet om på Stortinget: Det er viktig at de som utøver sivil makt på vegne av Staten overfor enkeltpersoner fremstår som helt nøytrale. Da kan de ikke bruke hijab eller andre religiøse plagg, men må ha helt nøytral bekledning, politiet i uniform og dommere i kappe, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Jan Bøhler.

AUF-politikeren Prableen Kaur er imidlertid enig med utvalget:

Livssynsutvalget ser at samfunnet begynner å bli mer og mer mangfoldig og at det vil bli behov for å ha en ramme som inkluderer dette mangfoldet. Det er en tilpasning med tiden, og reflekterer fremtidens samfunn på en mer riktig måte, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger