Hopp til innhold

Ba om kritisk hjelp – ventet 18 timer på å få svar

Politiet sto overfor en svært alvorlig terrortrussel. Situasjonen var omfattende og uoversiktlig, og politimesteren ville be Forsvaret om hjelp. Først 18 timer senere var formalitetene i orden.

Øvelse Tyr

Bildet viser tungt bevæpnet politi på Romerike under terrorøvelsen Tyr. Under øvelsen var den totale terrortrusselen så omfattende at politiet valgte å be Forsvaret om hjelp. Det raskeste svaret fikk de etter tre timer, mens de i det lengste måtte vente i hele 18 timer.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Slik var det da den største terrorøvelsen i Norge noensinne ble gjennomført i fjor høst.

Evalueringen har avdekket graverende mangler.

I evalueringsrapporten etter Øvelse Tyr 2012 får blant annet saksbehandlingstiden av bistandsanmodningene fra politiet til Forsvaret slakt:

«Den formelle behandlingen av håndhevelsesbistanden tok uakseptabel lang tid.»

– Når politiet ber om den type bistand, er det enten umiddelbart behov for den, eller så ser politiet for seg et så stort scenario at politiets spesialstyrker ikke vil klare det på egen hånd, sier Eirik Rosø ved Politihøgskolen, som ledet evalueringen av terrorøvelsen.

– Da kan tiden være kritisk, og hvert minutt kan telle. Lokalt politi ber jo om bistand fordi de trenger det.

– Uholdbar lang tid

Under Øvelse Tyr sto Romerike politidistrikt, som har ansvaret for Norges hovedflyplass, «overfor en svært alvorlig terrortrussel mot mål i politidistriktet,» heter det i rapporten.

«Samtidig sto Oslo politidistrikt overfor andre svært alvorlige terrortrusler mot vitale samfunnsinteresser og objekter i hovedstaden,» står det videre.

Det tegnet seg dermed et totalt trusselbilde som var så omfattende at politiets beredskapstropp kapasitet ikke var nok. Derfor ba Romerike politidistrikt om håndhevelsesbistand fra Forsvaret.

Eirik Rosø

Eirik Rosø ved Politihøgskolen har ledet evalueringen av terrorøvelsen Tyr 2012.

Foto: NRK

Det tok hele 18 timer før bistandsanmodningen var godkjent.

– 18 timer er veldig lang tid når man ber om bistand for å redde menneskeliv. Det er uholdbar lang tid, sier Rosø til NRK.no.

Ble sendt i retur

I Norge må politisk ledelse godkjenne anmodningen fra politiet før den går til Forsvaret. Også under øvelsen gikk politimesterens bistandsanmodning, slik regelverket tilsier, til Politidirektoratet, så videre til Justisdepartementet og deretter til Forsvarsdepartementet.

Derfra ble den sendt i retur med beskjed om at anmodningen måtte være mer konkret.

«Et for stort fokus på konkretisering i en dynamisk hendelse fratar aktørene nødvendig fleksibilitet i oppgaveløsningen,» slår evalueringen fast.

– I et terrorscenario er det en utfordring å være så konkret. Man vet ikke nødvendigvis hvor terroristene vil slå til, hvor mange de er, og når det vil skje, utdyper Rosø.

Konsekvensen av avslaget på den opprinnelige anmodningen gjorde at det ifølge rapporten oppsto nærmest en vakuumtilstand, og det tok altfor lang tid før det ble avklart hvem som skulle formulere en tydeligere bistandsanmodning og sende den på nytt. Dermed gikk timene.

– Ingen bedring etter 22. juli

Under terrorøvelsen ble det totalt sendt seks anmodninger om håndhevelsesbistand fra Forsvaret.

Evalueringen slår fast at saksbehandlingen generelt gikk for sakte. Det raskeste svaret på en anmodning om håndhevelsesbistand fra Forsvaret lå på bordet etter tre timer.

Den lengste saksbehandlingstiden var altså på 18 timer.

Politiet fikk krass kritikk fordi de brukte for lang tid på å be Forsvaret om bistand under terroraksjonen 22. juli.

Det medførte at den såkalte bistandsinstruksen ble endret i fjor sommer. Endringen skulle korte ned saksbehandlingstiden og gjøre prosessen mer effektiv.

Den første store terrorøvelsen etter endringen viser altså ingen bedring.

– Øvelsen viser at det er status quo etter 22. juli, og at det ikke har skjedd en forbedring. Den viser at rutiner og praksis egentlig er som de var før den nye bistandsinstruksen. Vi konstaterer at sånn som det var under Øvelse Tyr, er ikke godt nok, sier Rosø.

Politimester i Romerike politidistrikt har innrømmet svikt i terrorøvelsen og gjort det klart at de skal gå nøye gjennom rapporten og jobbe systematisk for å forbedre seg.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ