Hopp til innhold

Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden

Bare to av de siste 30 årene har Norge vært kaldere enn normalt. Samtidig er temperaturøkningen i Norge nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet for verden.

Kornavling under det halve av normal avling i 2018

KLØFTA: Kornavling under det halve av normalen i 2018

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Når man sammenligner førindustriell tid (1861-1890) med moderne tid (1991-2018), viser målinger at verdens gjennomsnittlige temperatur har økt med 0,73 grader.

For Norges del har gjennomsnittstemperaturen derimot økt med om lag 1,3 grader, altså nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for verden.

De siste 30 årene er det bare 1996 og 2010 som har vært kaldere enn gjennomsnittstemperaturen i årene 1961-1990.

Raskere oppvarming av Norge

– Dette er dessverre ikke overraskende, men føyer seg inn i det globale mønsteret med oppvarming, sier Hans Olav Hygen, sjef ved avdeling for klimatjenester hos Meteorologisk institutt.

Hvorfor temperaturen i Norden har økt mer enn jordens temperatur kommer blant annet av at temperaturen over land variere mer og stiger mer enn over havene.

Norge ligger dessuten nær Arktis, og oppvarmingen går raskere her fordi havisen smelter.

Jo mindre is og snø til å reflektere solstrålene tilbake til atmosfæren igjen, jo varmere blir bakken og temperaturen over bakken.

– Vi ser at oppvarmingen i Norge går noe raskere nord i landet, og aller mest på Svalbard. Dette skyldes også at isen smelter på grunn av den globale oppvarmingen. Vi ser også en raskere oppvarming om vinteren enn om sommeren, sier Hygen.

Mars blir den hundrede måneden på rad med temperatur over normalen på Svalbard, melder Meteorologisk institutt.

Ingen andre steder på kloden skjer oppvarmingen raskere enn i Svalbard-regionen. Siden 1961 har temperaturøkningen vært om lag tre ganger høyere der enn i Oslo, og hele seks ganger høyere enn den globale temperaturøkningen.

Isbreene smelter

SVALBARD: Ung isbjørn på et ørlite isfjell som har kalvet fra en bre øst av Edgøya.

Foto: Arne Nævra

Temperaturøkningen akselererer

FNs vær-organisasjon, WMO har nylig publisert sin 25. årsrapport om klimaets tilstand, «Statement on the State of the Global Climate».

Verdens meteorologiorganisasjon rapporterer at ekstremvær rammet 62 millioner mennesker verden over i fjor, og tvang to millioner til å flytte på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

– Planeten kan få temperaturøkninger på mellom tre og fem grader ved slutten av århundret, sier WMOs generalsekretær, Petteri Taalas.

FNs generalsekretær António Guterres ba medlemslandene komme med konkrete planer til neste klimatoppmøte, da han lanserte rapporten torsdag.

– Den tydelige sammenhengen mellom klimaendringer og sosial uro burde alarmere nasjoner verden over, sa Guterres på en pressekonferanse, og minnet om historiske hendelser der været har ført til krig og uro, som for eksempel Den arabiske våren.

Samme uken som Det internasjonale energibyrået IEA rapporterer om drastiske økninger i nivået av CO₂ i atmosfæren det siste året, melder WMO om rekordhøye nivåer av drivhusgasser.

Vi er langt etter skjerma når det gjelder å nå klimamålene og bremse temperaturøkningen, konkluderer FN-organisasjonen.

AKTUELT NÅ