Hopp til innhold

– Det er fint å slippe å bli syk av influensa, men det er en liten hake

Heller ikke i år får vi influensa, men vi er dermed dårligere stilt for neste års sesong, mener ekspertene.

Syk, influensa

SESONG: Det ser ut til at vi slipper årets influensasesong, men det kan bety at vi har mindre immunitet til neste års sesong.

Foto: Dusan Zidar

Ifølge fagdirektør Frode Forland i FHI, får vi mest sannsynlig ikke noen influensasesong i år. Normalt ville den vært over til vinterferien.

Frode Forland

INFLUENSA: Årets influensasesong kan utebli ifølge Frode Forland.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Tall fra forrige uke viser at så langt denne sesongen er det påvist totalt 1339 tilfeller med influensa.

– Mest sannsynlig på grunn av effekten av smitteverntiltakene mot korona. Når man er mindre tett sammen og har god hygiene, smitter også influensa mindre, sier Forland.

I uke 7 og 8 fikk 0,1 prosent av dem som gikk til legen i Norge diagnosen influensalignende sykdom, som er lavere enn det som er normalt for denne tiden på året. Ifølge FHI indikerer det et svært lavt nivå av influensa.

– Det er fint å slippe å bli syk av influensa, men det er en liten hake, vi har mindre immunitet til neste sesong, sier fagdirektøren.

Barn mer utsatt

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo forteller at de to siste årene er første gang i moderne historie at vi ikke har hatt influensasesong.

– Det at vi ikke får en influensasesong i år heller er litt overraskende for vi har hatt mer fysisk kontakt enn i fjor.

Når høstens influensasesong kommer er det sannsynlig at flere vil få influensa, men hun er spesielt bekymret for de yngste borgerne.

– Det har gått to år, mange barn har blitt til, de har ikke fått noen eksponering for influensa. Det er flere barn som er mottagelige for viruset enn det pleier å være. Det kan være en bekymring.

Hun tror man kan forvente at flere barn vil bli syke, og flere kan bli alvorlige syke.

influensa 2022

TALL: Grafen viser Andel legebesøk for influensalignende sykdom.

Foto: Skjermbilde / FHI

Folk dør av korona

Antall covid-19 assosierte dødsfall har økt de siste 5 ukene. Det er foreløpig registrert 80 dødsfall i uke 9 mot 59 i uke 8. Dette er det høyeste antall på en uke så langt i pandemien.

– Vi får færre som dør av influensa, men flere som dør av korona. korona blir som en slags alternativ dødsårsak denne vintersesongen, sier Forland.

Han forteller at det ikke er stor forskjell på gruppene som har covid-assosierte dødsfall, mot influensa-assosierte dødsfall.

– Det er eldre og folk med underliggende sykdommer som i størst grad blir rammet. Relativt sett er unge mer rammet av influensa, men av de som blir hardt rammet er alvorlig syke og eldre mer utsatt.

AKTUELT NÅ