Studier med skjev kjønnsbalanse kan igjen gi tilleggspoeng

I årets studieopptak kan menn igjen få to tilleggspoeng på blant annet veterinærutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, etter endringer i reglene for opptak til høyere utdanning.

NMBU Veterinærhøgskolen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kan igjen gi to tilleggspoeng til menn som søker på veterinærutdanningen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Studentmassen innen de ulike studiene bør speile samfunnet. Kjønn er en side ved mangfold, og derfor bør det være jevnere kjønnsbalanse i student- og ansattgruppa, sier forsking- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding torsdag.

Iselin Nybø

Forsking- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Foto: Gunhild Hjermundrud, NRK

Endringene i opptaksforskriftene skal gjøre det tydeligere når det kan gis tilleggspoeng, heter det fra departementet.

For en avgrenset periode kan det for enkelte utdanninger nå gis inntil to tilleggspoeng, dersom mer enn 80 prosent av studentene er av samme kjønn.

– Dette gjelder studier der et av kjønnene er klart underrepresentert blant studenter på, eller yrkesutøvere fra, den aktuelle utdanningen, sier Nybø.

– Viktig

I årets opptak gjelder endringene ved både veterinær- og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i tillegg til sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole.

Dekan Anne Storset ved NMBU sier tilleggspoengene er viktige for dem, nettopp for å sikre likestilling mellom kjønnene.

– Vi ønsker at det skal være både mannlig og kvinnelige veterinærer, og både mannlige og kvinnelige veterinærstudenter, sier Storset til NRK.

Laster Twitter-innhold

I 2016 fikk NMBU beskjed om at de ikke lenger kunne gi ekstrapoeng til mannlige søkere på veterinærutdanningen, noe de hadde hatt mulighet til siden 2004. Praksisen viste seg å være i strid med det gjeldende likestillingsregelverket, skrev På Høyden.

Endringen førte til at kvinneandelen på veterinærstudiet på NMBU var på 93 prosent i opptaket i 2017, mot 85 prosent året før.

– Vi så en klar effekt av at vi mistet de to ekstrapoengene, sier Storset.

Veterinær

Tilleggspoeng for menn er viktig for å sikre likestilling på veterinærutdanningen, sier dekan Anne Storset ved NMBU.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Mindre effekt

Ved NMBU har de også sett at et mer kvinnedominert studiemiljø kan føre til at enkelte av mennene som kommer inn slutter, sier Storset.

Dekanen forteller at de også jobber med andre tiltak for å få en jevnere kjønnsbalanse, deriblant innen markedsføring.

NMBU får nå også mulighet til å gi ekstrapoeng til menn som søker på utdanningen i dyrepleie. Der har det derimot ikke gitt like gode utslag som på veterinærutdanningen, sier Storset.

Flere endringer

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen søkte om tilleggspoeng for gutter på blant annet psykologistudier. De fikk begge avslag, ettersom det var mer enn 20 prosent mannlige søkere på de aktuelle studiene.

Forskriften kommer også med noen nyheter, deriblant at to år fra fagskole nå gir generell studiekompetanse.

Søkere har tidligere måttet dokumentere norskkompetanse tilsvarende den som går inn i generell studiekompetanse.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger