Regjeringa skjerper terrorlovene

Grov terror skal kunne straffes med 30 år i fengsel og det skal bli lettere å utvise personer som truer Norges sikkerhet. Slik vil regjeringa gjøre Norge tryggere.

grete faremo

STRENGERE: Grete Faremo sier lovendringene regjeringa lanserte tirsdag gjør det lettere for politiet å arrestere mennesker som planlegger terror.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

  • Straffbart å delta i terrortrening
  • Straffbart å delta aktivt i terrororganisasjoner
  • Utvidet straffansvar for befatning med våpen og sprengstoff
  • Utvidet straffansvar for organisert kriminalitet
  • 30 års strafferamme for terror
  • Sikre beskyttelsen av kilder og informanter.

Lista var lang da justisminister Grete Faremo lanserte lovendringer mot terror tirsdag ettermiddag.

– Vi fanger nå opp solo-terrorisme. Vi har som land dessverre erfart hvor mye skade én person kan gjøre på meget kort tid, sa Faremo under pressekonferansen.

Tidligere kunne man etter norsk lov kun straffes etter terrorparagrafen dersom man hadde inngått et såkalt terrorforbund med flere, og ikke som en enkeltperson som planla for seg selv.

Venter ikke på dataløsning

Flere av lovendringene har vært varslet tidligere, blant annet da regjeringa la fram stortingsmeldingen om terrorberedskap i mars.

Allerede i 2005 vedtok Stortinget en ny straffelov som åpnet for en strafferamme på 30 år for grov terror. Men store IT-problemer i politiet gjør at de ennå ikke har klart å implementere de 300 - 400 lovendringer i ett jafs.

Tidligere i år skrev VG at straffeloven trolig ikke vil bli innført i sin helhet før i 2021.

Nå skjærer regjeringa gjennom. De vil ikke vente til dataproblemene er løst med å skjerpe straffenivået.

«Regjeringen foreslår å innføre 30 års strafferamme for grove terrorhandlinger. Adgangen til å reise straffesak skal ikke foreldes. Idømt fengselsstraff for grove terrorhandlinger skal ikke foreldes,» skrives Justisdepartementet i en pressemelding.

Økt mulighet for fengsling

I dag ble det også klart at regjeringa vil gjøre det straffbart å ha ingredienser til å lage sprengstoff. I dag kan man kun straffes dersom man har blandet ingrediensene sammen. Faremo varsler nå at ingredienser, koblet med en beviselig vilje til å begå terror, også skal være nok til å kunne straffes.

Regjeringa foreslår også å gjøre det straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner.

– Det nye er at forbedrende handlinger også blir straffbare, og det vil bli mulighet for fengsling i flere situasjoner i før, sier Faremo.

Egne advokater i sikkerhetssaker

For å gjøre det lettere å kaste ut utlendinger som myndighetene mener utgjør en trussel mot Norges sikkerhet, foreslår regjering at det oppnevnes egne sikkerhetsklarerte advokater i slike saker.

I dag har forsvarsadvokater og utlendingen selv rett til innsyn i sikkhetsgraderte opplysninger dersom de legges fram som bevis for domstolen.

Nå vil Faremo endre utlendingsloven slik at sensitive opplysninger kan brukes som bevis uten at tiltalte selv får vite hva som står.

«For å bidra til at personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet kan utvises, samtidig som rettssikkerheten ivaretas, har regjeringen nylig foreslått endringer i utlendingsloven,» skriver departementet i pressemeldingen.

SISTE NYTT

Siste meldinger