Ledelsens pensjonsordninger motiverer Statoil-streikende

Oljearbeiderne i Statoil ble ekstra motivert for å streike etter at Statoil lot ledelsen beholde gavepensjon mens de fjernet den for alle andre i selskapet.

Leif Sande

Statoil-ledelsens holdning gjorde det enklere å gå til streik, sier Leif Sande, leder i Industri Energi.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Det tror jeg har gjort at det har blitt ekstremt sterke krefter bak kravet vårt. For det blir oppfattet som så urettferdig at de går til angrep mot alle de ansatte sine pensjoner fra 62 år, så sitter Helge Lund selv og tviholder på en pensjonsordning på fire og en halv million fra 62 år, sier Leif Sande, leder i Industri Energi, som sammen med forbundet SAFE, har tatt ut 700 oljearbeidere i streik.

– Ekstra stor aggresjon

De siste tre månedene har raseriet bygget seg opp hos Statoil-ansatte. Med et pennestrøk ble gavepensjonen fjernet, en ordning som hadde sikret alle full pensjon fra 62 år. Raseriet ble ikke noe mindre da Helge Lund og andre i ledelsen beholdt sine lukrative gavepensjoner.

– Og det har gjort at det har blitt ekstra stor aggresjon der, sier Sande.

Oljeansatte i Safe og Industri Energi er i streik for å få en avtalefestet rett til full pensjon fra fylte 62 år.

Statoil sier de forholder seg til pensjonsreformen som alle andre bedrifter. Oljeindustriens Landsforening (OLF) som forhandler på vegne av arbeidsgiverne uttaler at pensjonsspørsmålet ikke hører hjemme i en tariffavtale.

– Har vært en forhandlingssak

Men så enkelt er det nødvendigvis ikke, sier BI-professor i petroleumsøkonomi, Øystein Noreng.

Professor Øystein Noreng

BI-professor Øystein Noreng synes Statoil har opptrådd klønete i pensjonsspørsmålet.

Foto: Bohlin, Göran / VG

– Man kan forstå begge parter. Oljearbeiderne har veldig gunstige arbeids- og lønnsvilkår sammenlignet med resten av det norske samfunn. Men dette har vært en forhandlingssak. Det ble forhandlet frem i 1998. Da er det galt at arbeidsgiverne plutselig ensidig avskaffer noe som har vært forhandlet frem, sier han.

Noreng synes det er underlig at Statoil går inn for å lønne direktørene enda bedre og ta bort rettigheter som arbeidstagerne har forhandlet seg frem til.

– Jeg synes det er urimelig. Det er i alle fall en klønete måte å gjøre det på.

Leif Sande mener ikke at oljearbeiderne nå forlanger bedre pensjonordninger enn alle andre.

– Man skal ikke det. Når vi i sin tid fikk dette tariffestet med den gavepensjonen på toppen, så var det veldig mange andre som hadde det og. Dette er heller ikke noe som folk ikke har rundt om kring i dag, det er bare det at vi har fått en ny pensjonsreform. Da har man på en måte lagt om pensjonsordningene, men pengene som går til pensjon har i de fleste tilfeller blitt opprettholdt på samme nivå.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger