Stortinget skal hastebehandle SV-forslag om vindkraft

Stortinget skal hastebehandle et SV-forslag om å gjennomgå alle vindkraftkonsesjoner der utbygging ikke har startet på nytt.

Vindkraft Hitra

OMSTRIDT: Vindkraft kan både være vakkert og vederstyggelig – avhengig av hvem man spør. Bildet er fra anlegget på Hitra i Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Flere planlagte utbygginger av vindkraft rundt om i landet har skapt et til dels voldsomt konfliktnivå. Nå vil SV tråkke på bremsen – og har fått Stortinget med på å vurdere det samme.

I et hasteforslag ber SV om at Stortinget skal instruere regjeringen til å gå gjennom alle konsesjoner som er gitt, men der utbygging ikke har startet, på nytt. Hensikten er å avdekke om en eller flere konsesjoner er gitt på feil grunnlag.

«Stortinget ber regjeringen raskt går gjennom vindkraftkonsesjonene som er gitt, men enda ikke påbegynt, for å finne ut om noen av disse er gitt på feil grunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene eller at det har kommet ny og viktig kunnskap om naturen i området.»

Fra forslaget til Sosialistisk Vestreparti

Første skritt på veien var å få Stortinget med på å hastebehandle forslaget. Det sa Stortinget ja til i ettermiddag, og forslaget er ventet å bli behandlet en av de nærmeste dagene.

Det er altså ikke selve forslaget som er vedtatt, kun at forslaget skal hastebehandles.

SV tror på flertall, Ap tviler på effekt

SV-leder Audun Lysbakken mener signalene så langt tyder på at forslaget om en gjennomgang vil få flertall.

SV-leder Audun Lysbakken

FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken tror Stortinget vil vedta en gjennomgang av vindkraftkonsesjoner der utbygging ikke har startet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi er glade for at lokalsamfunnene nå får en sjanse til å bli hørt. Dette er en helt nødvendig timeout. Vi må sørge for at lokaldemokratiet får mer å si i disse sakene, sier han i en kommentar til NRK.

I forslaget pekes det på muligheten for at vindkraftkonsesjoner kan være på «feil, eller for tynt og dårlig faktagrunnlag».

– Vi har sett eksempel på at kartleggingen av naturkonsekvensene av kraftutbygginger ikke har vært godt nok. Det må vi unngå at skjer igjen, sier Lysbakken.

Arbeiderpartiet åpner for å støtte SVs forslag, men ikke nødvendigvis akkurat den ordlyden forslaget har i dag. Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) viser til at man i dag har adgang til å klage på vedtak og gå veien om domstolene dersom man mener det er begått feil i saksbehandlingen.

– Slik som Lysbakken formulerer seg vil statsråden raskt kunne svare ut at saksbehandlingen har fulgt gjeldende regelverk, skriver hun i en SMS til NRK.

Regjeringen har varslet endringer

Gravearbeidet på Haram vindkraftanlegg er i gang

NY RUNDE: Ved vindkraftprosjektet på Haramsøya har anleggsmaskinene så vidt kommet i gang. Det skal likevel gås gjennom på nytt om SV får det som partiet vil.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Måten tillatelser til å bygge vindkraft gis, også kjent som konsesjonssystemet, har blitt kraftig kritisert den siste tiden.

Regjeringen har varslet innstramminger i systemet, og kommer etter planen med en stortingsmelding om saken i morgen.

En av utfordringene i dag er at det ofte går flere år fra konsesjon blir gitt til prosjektet blir bygget. I mellomtiden kan prosjektet ha endret seg, blant annet når det gjelder størrelse på vindmøllene og plasseringen av dem.

Dermed kan lokalbefolkningen oppleve å få et helt annet prosjekt i fanget enn det de opprinnelig sa ja til.

SISTE NYTT

Siste meldinger