- Skyter på bevegelige mål

Grete Faremo ble hardt presset under kampflyhøringen i Stortinget i formiddag. Hun står fast på Regjeringen ikke kan gå ut med det «totale kronetallet».

Grete Faremo

Under mandagens høring ble Forsvarsminister Grete faremo ble bedt gjentatte ganger om å være mer presis, men hun kunne likevel ikke gi Stortinget totalkostnaden for kampflyinnkjøpet.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Norge skal etter planen kjøpe inn 56 fly av typen F-35.

Utskiftingen av de aldrende F-16-jagerflyene innebærer tidenes største offentlige investering på fastlands-Norge, men ingen vet sikkert hva prisen blir til slutt.


I stortingsproposisjon 110, der regjeringen gir Stortinget den informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, opererer regjeringen med en forventet prislapp på 61 milliarder kroner.

Siden kontrakten ikke er ferdig forhandlet operer regjeringen også med en såkalt «usikkerhetspris» på 72 milliarder.

F-35 kampfly

Norge planlegger å kjøpe 56 fly av typen F-35, men ingen vet hvor dyrt det blir.

Foto: HO / Reuters

Ingen garantier


Men i dagens høring kunne ikke Faremo garantere at prisen ikke blir enda høyere.

Peter N. Myhre (Frp) vite om regjeringen jobbet for å sikre at «eventuelle tilleggskostnader utover dette dekkes av selger og ikke av kjøper».

Kunne ikke svare

Faremo ga ingen klare svar, men understreket at regjeringen jobber for at prisen skal bli så gunstig som mulig.

Ifølge Faremo må kontrakten forhandles ferdig før hun kan gå ut med det totale kronetallet.

Forsvarsminister Grete Faremo i Politisk kvarter

– Forbausende tynn

Krfs Dagfinn Høybråten har tidligere i dag truet med å stanse kjøpet av jagerfly dersom regjeringen ikke kan hoste opp et detaljert prisanslag.

Under høringen i dag gjentok Høybråthen sin kritikk og kalte informasjonen Stortinget har fått om saken «forbausende tynn».

Trøbbel i USA

Han pekte også på at flere amerikanske politikere har uttalt stor skepsis til kampflyprosjektet F-35.

Republikaneren John McCain tok i mai til orde for å legge ned hele satsningen.

Høybråten mener usikkerheten er så stor at regjeringen «skyter på bevegelige mål» i kampflysaken. I dagens høring spurte han Faremo hvorfor det ikke er aktuelt å utsette beslutningen.

Men Grete Faremo har allerede kunngjort at regjeringen har besluttet å bestille de fire første kampflyene av typen F-35.

Under Arbeiderpartiets landsmøte kunngjorde hun at flyene skal leveres innen 2016 og fungere som treningsfly.

SISTE NYTT

Siste meldinger