Stor gjennomgang av arbeidskriminialitet

En arbeidsgruppe ledet av Kripos har laget en situasjonsrapport om arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.

Hva er arbeidsmarkedskriminalitet, og hva er utfordringene for å bekjempe denne type kriminalitet? En arbeidsgruppe ledet av Kripos har laget en situasjonsrapport om arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Lederen av arbeidsgruppen, Ragnar-Sten Gulliksen fra Kripos, presenterer gruppens funn.

Rapporten som er utarbeidet av Kripos i tillegg til 11 andre aktører peker på systemhullene som muliggjør kriminalitet av ulik art i arbeidslivet.

I tillegg til Kripos har blant andre Nav, UDI, Tollvesenet og Skatteetaten bidratt i arbeidet.

Lederen av arbeidsgruppen, Ragnar-Sten Gulliksen fra Kripos, presenterer gruppens funn. I tillegg skal skattedirektør Hans Christian Holte snakke om forslag til tiltak.

I tillegg vil Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet og riksadvokat Tor-Aksel Busch kommentere funnene.

Det er første gang det lages en felles situasjonsbeskrivelse for arbeidsmarkedskriminialtet. I mai i år la Kripos fram en rapport som tok for seg bygg- og anleggsbransjen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger