Staten frifunnet for dykkeransvar

Borgarting lagmannsrett har frifunnet staten for erstatningssøksmål anlagt av fire nordsjødykkere for skader de ble påført i forbindelse med pionerdykking på 1970- og 80-tallet.

Borgarting Lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

I dommen heter det at staten ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til dykkervirksomheten til å pålegges objektivt ansvar.

Staten blir heller ikke erstatningsansvarlig for Stortingets lovgivning og bevilgninger.

Frifinnelsen betyr at lagmannsretten ikke vil ta stilling til partenes ytterligere innvendinger for å avgjøre ankene.

Anke og motanke

Dommen i Borgarting lagmannsrett er i tråd med Oslo tingretts dom tidligere i år, hvor 19 tidligere dykkere i Nordsjødykkeralliansen gikk til sak på tilsvarende grunnlag.

I Oslo tingretts dom fra august 2007 ble tre av de fire pionerdykkerne tilkjent erstatninger på flere millioner kroner. Den fjerde fikk ingenting fordi retten mente hans tap var dekket inn av andre statlige kompensasjonsordninger.

Staten anket dommene, mens dykkerne leverte motanke, fordi de mente erstatningsbeløpene var satt for lavt.

SISTE NYTT

Siste meldinger