Hopp til innhold

SSB sier at det er renteøkninger i sikte

Statistisk sentralbyrå tror styringsrenten vil gå opp med 0,25 prosent til høsten. SSB tror også at boligprisen vil stige med hele 9 prosent i 2021.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen har tatt styringsrenten til et historisk lavt nivå.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

SSBs prognoser er at renta vil heves til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel av 2021, for så å øke gradvis til 1,5 prosent mot slutten av 2024. I dag er renten på rekordlave 0 prosent.

Bakgrunnen er at når større deler av befolkningen er vaksinert i sommer, vil aktiviteten i økonomien ta seg kraftig opp.

– For mange vil det likevel være en krevende situasjon også i årene som kommer, og det er ikke før i 2024 at økonomien vil være tilbake på et helt normalt nivå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB understreker at det til grunn for prognosene er lagt at «mange tiltak kan lettes på fra sommeren».

– Men dette fordrer at vaksineringsprogrammet lykkes og at koronasmitten reduseres. I tillegg er det usikkerhet knyttet til i hvilken grad befolkningen i praksis vil fortsette å følge de inngripende smitteverntiltakene, sier von Brasch.

Tror boligprisene vil fortsette å stige

Fra april 2020 til februar i år har boligprisene steget med 11 prosent, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk.

SSB anslår at boligprisene vil stige rundt 9 prosent som årsgjennomsnitt i 2021.

Deretter tror de at en renteøkning vil dempe prisstigningen noe, men at boligprisene fortsatt vil gå opp.

Arbeidsløsheten vil gå ned

Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen var arbeidsledigheten 4,8 prosent i 4. kvartal 2020.

SSB tror at den vil gå ned til 4,5 prosent i år og videre ned til i underkant av 4 prosent i 2024.

Det vil likevel være høyere enn gjennomsnittet på 3,7 prosent som Norge har hatt på 2000-tallet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger