Nytt regjeringsbygg med kostnadssprekk på 100 millioner

Utvidelsen av regjeringskvartalet startet som et prosjekt til 296 millioner kroner og passerte nesten én milliard med politikernes tillatelse, men det var ikke nok. Nå ber Statsbygg om mer penger etter en kostnadssprekk på nesten 100 millioner kroner.

Byggeplass og modelltegning av R6 (montasje)

Byggearbeidene på tomta for det nye regjeringsbygget R6 har blitt både forsinket og dyrere enn da Statsbygg planla bygget slik det framstår på modellen (t.h.).

Foto: Lokman Ghorbani, Mirjana Rødningen / NRK/Statsbygg

I statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen at det skulle bygges et nytt kompleks i regjeringskvartalet. R6 skulle byggeprosjektet hete.

Byggeplass - R6

Fortsatt er R6 mest en byggeplass, men innen neste sommer skal bygningene var innflyttingsklare.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Da hadde derimot Statsbygg jobbet med planene i noen år allerede. Den statlige eiendomsforvalteren og byggherren hadde kjøpt opp flere av byggene i utkanten av de allerede eksisterende regjeringsbyggene med mål om å utvide kapasiteten på kontorer for regjeringens byråkrater.

Les: – Bør gå foran med godt eksempel

Les: – Nytt regjeringsbygg tegnet på ulovlig kontrakt

Det begynte som et prosjekt til 296 millioner kroner, men vokste seg større og har etter hvert gått langt fra på skinner.

Til tross for at prosjektet hadde fått en ramme på nesten 1 milliard kroner ber nå Statsbygg, som står for oppussingen og nybyggingen, om 100 millioner ekstra.

Her er noen av problemene prosjektet sliter med:

  • Kostnadssprekk
  • Forsinkelser
  • For dårlige tegninger og forarbeid
  • Stort antall ekstraregninger fra entrepenører
  • Uenigheter og rot i prosjektet
Arkitektskisse - regjeringsbygg 6 (R6)

Slik så arkitektene for seg at det nye R6 skulle bli.

Foto: Statsbygg

Se mer om alt rotet med regjeringens nye bygg i Dagsrevyen kl. 19.

Bedre plass for å samle regjeringen

Byggeprosjektet R6 inneholder flere adresser med både eksisterende bygg og et nybygg etter riving, Keysersgate 6–8 og Teatergata 9.

Målet med prosjektet er å få plass til flere av regjeringens byråkrater i det samme område i sentrum av Oslo.

I dag har flere departementer kontorer utenfor området, som kalles regjeringskvartalet. Planen er å flytte Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet inn i det nye R6 for å kunne omrokkere i andre bygg i området.

Her ligger R6 og de andre regjeringskontorene i regjeringskvartalet:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Statsbygg har selv satt pris og tid som det viktigste å prioritere hvis det blir problemer i prosjektet, skriver de på sine nettsider for R6. Problemene har heller ikke uteblitt.

Dårlige tegninger og ekstraregninger

For prosjektet har til tross for målsettingene om å skjerme mot kostnadsøkninger eller forsinkelser blitt både dyrere enn planlagt, og det har vært flere forsinkelser underveis i arbeidet.

– Prosessen har vært utfordrende og vi har hatt avvik. Noen av dem har vi tatt inn, men en del koster oss penger, forteller Steinar Støre som er prosjektleder for R6 i Statsbygg.

Han har måttet håndtere et stadig voksende byggeprosjekt for at politikerne og byråkratene i regjeringen skal få et nytt hus.

Arkitektmodell - regjeringsbygg 6 (R6)

R6 er preget av store glassflater og måtte tåle kritikk for manglende miljøhensyn allerede før byggingen var kommet særlig langt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

En av de viktigste årsakene til problemene med regjeringsbygget kalt R6 er for dårlige tegninger fra arkitektene som fikk i oppdrag å lage grunnlaget for bygningsarbeiderne.

– Det er endringer på grunn av forhold nede i grunnen. Vi har gravd oss tre etasjer ned i bakken mot både Hammersborg-tunnelen og parkeringshus, men det lå også ting der vi ikke visste om. Det har skapt forsinkelser, og forsinkelser koster penger. I tillegg har vi også hatt feil og mangler i arbeidsunderlaget fra flere av våre rådgivere, sier Støre til NRK og snakker om arbeidstegningene som hverken har vært nøyaktige nok eller vært uten direkte feil.

Dette har ført til mange brev og henvendelser fra selskapene som har jobben inne på byggeplassen i regeringskvartalet. De sender ekstraregninger for forhold de mener ikke var med da de fikk jobben – mange ekstraregninger.

– Vi har nok godt i overkant av 1000 varsler fra entreprenøren i denne saken. De går på alt fra små detaljer som de mener ikke var med i kontraktene til mer omfattende ting. Det kan føre til forsinkelser og merutgifter. 1000 varsler er mye for et slikt prosjekt som dette, sier Støre i Statsbygg.

Ikke dårlig samvittighet for skattebetalernes penger

Steinar Støre

Steinar Støre i Statsbygg sier krav fra entrepenørene gir en betydelig merkostnad.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Prosjektlederen i Statsbygg forteller NRK at de ikke har fullstendig oversikt over hvor store ekstrakostnader som er knyttet til kravene fra entreprenørene. Likevel innrømmer de at alle kravene helt klart har en medvirkende årsak til overskridelsene.

Arkitektjobben for det nye regjeringsbygget gikk tidlig i prosjektfasen til et lite firma med bare to ansatte. Arkitektfirmaet vil ikke uttale seg om saken til NRK, men viser til at de ikke lenger har oppdraget fordi avtalen med Statsbygg ble avsluttet som følge av faglig uenighet.

Statsbygg mener i utgangspunktet at de har gjort så godt de kunne for å gjennomføre et godt byggeprosjekt slik at statsrådene skal få et så godt bygg som mulig.

Hvorfor ble det ikke oppdaget at tegningene var mangelfulle?
– Arbeidstegningene begynte først å komme ut på byggeplassen i 2009 og 2010. De var altså ikke på noens bord de første åtte årene. Svakheter til arbeidsunderlaget kunne derfor ikke oppdages før, sier Steinar Støre fra byggeplassen til R6.

Burde dere ikke ha kvalitetssikret bedre?
– Vi har nok lært og skulle ønske at vi brukte mer penger på å kvalitetssikre arbeidet, sier prosjektlederen.

Han forteller at de kunne funnet noen svakheter tidligere, men at mye også ble oppdaget og at det ble satt inn tiltak for å rette opp problemer. Blant annet har Statsbygg gjennomført både endringer og kutt i planene for hvordan det nye bygget skal bli i forsøk på å spare penger og unngå forsinkeler.

Får du dårlig samvittighet for skattebetalernes penger?
– Vi er veldig bevisst på at vi skal være i stand til å håndtere utfordringer som oppstår underveis, og vi har ikke dårlig samvittighet, sier Støre.

Steinar Støre

Prosjektlederen i Statsbygg viser villig rundt i det som skal bli det nyeste bygget til regjeringen, selv om prosjektet vil bli kuttet noe og framstå mer nøkternt enn planlagt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK