Hopp til innhold

Skattedirektøren: ID-sjekk av utlendinger er for dårlig

Det finnes over en million utenlandske identiteter som myndighetene ikke har kontroll over. Utlendinger skaffer i flere tilfeller falsk identitet for å utnytte velferdsgoder, mener skattedirektøren.

Utenlendinger søker om D-nummer

PÅ ID-JAKT: Her på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Skatt Øst får rundt 65000 årlig hjelp til å skaffe seg norske identitetspapirer. Dette er et av få offentlige kontorer hvor man må møte opp personlig for å skaffe seg D-nummer

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Bølgen av arbeidsinnvandrere gjør at det haster med å få kontroll over disse utenlandske identitetene, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Det er lange køer foran skrankene hos Skatt Øst i Oslo.

Her står utlendinger, primært arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kø for å få seg et D-nummer. Et D-nummer er som et fødselsnummer for folk som oppholder seg i Norge midlertidig.

– Bare her hjelper vi omkring 65000 personer i året, sier Lene Hagen, leder for Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo.

Bare en av fem er sjekket

Hans Christian Holte, skattedirektør

DÅRLIG KONTROLL: Skattedirektør Hans Christian Holte sier at myndighetene ikke har god nok kontroll med ID til svært mange utlendinger som oppholder seg i Norge.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

D-nummer er nødvendig for å jobbe, for NAV-støtte, åpne bankkonto, få fastlege, betale skatt og for å etablere virksomhet.

Men kontrollen av at folk er den de gir seg ut for, er dårlig.

– Mindre enn en av fem som får D-nummer har vært gjennom god kontroll. Det er over en million norske identiteter som vi ikke har kontroll over, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Tallet blir høyt fordi identitetene er utdelt i løpet av flere tiår. Mange av identitetene tilhører folk som ikke lenger bor i Norge eller som er døde.

Falskt pass

Hvordan er dette mulig?

Svaret er at utlendinger ikke nødvendigvis må møte opp og bevise sikker identitet for å skaffe seg et D-nummer. Ofte holder det at NAV, Helfo, Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet eller banken rekvirerer et D-nummer på vegne av den som trenger det.

Bjørndalen

AVSLØRER SVINDEL: ID-ekspert Marit Nordsveen Bjørndal i Skatteetaten jobber med å avdekke ID-svindel.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

De fleste offentlige etater har ikke ressurser eller kompetanse til å kontrollere at identiteten til den som vil ha D-nummer i Norge faktisk stemmer med hva de oppgir.

På servicesenteret kom en vestafrikaner med et europeisk pass for å få et skattekort. Passet var falskt.

Rådgiver Marit N. Bjørndal viser hvordan passet ble avslørt av UV-lys i en maskin.

– Passet avslørte at vestafrikaneren var her ulovlig. Men han ville neppe blitt avslørt et annet sted enn hos oss, forteller Bjørndal.

På servicesenteret for Skatt Øst jobber politi og skatteetat skulder ved skulder.

Trussel mot velferdsstat

I mange tilfeller er det avslørt at D-numre er blitt misbrukt for å skape falske identiteter i Norge, blant annet ved å skaffe bankkort, pass, førerkort og ulovlig opphold.

En snekker fra Øst-Europa hadde 7 ulike identiteter og svindlet NAV gjennom samtlige, samtidig som han jobbet for flere bedrifter med helt andre identiteter.

– De falske identitetene er en stor trussel mot velferdsstaten fordi det blir mulig å skaffe seg velferdsgoder ulovlig og åpner for arbeidsmarkedskriminalitet, sier skattedirektøren.

Folkeregisteret som deler ut fødselsnummer og D-nummer er ajourført og underlagt Skattedirektoratet.

Men nå er Folkeregisteret i gang med et moderniseringsprosjekt som forhåpentlig vil avsløre svindel. Fram til 2020 skal det brukes 600 millioner kroner på å oppdatere Folkeregisteret. Viktigst er det å få kontroll med D-numrene, forteller skattedirektør Holte.

Nå vil det bli synliggjort i registeret hvorvidt en identitet er avdekket som falsk, og det vil bli synlig i Folkeregisteret hvorvidt identiteten er kontrollert eller ikke.

AKTUELT NÅ