Hopp til innhold

– Har brukt rør og murstein til å skade seg selv og andre

Sivilombudet har avdekket uverdige og uegnede forhold på Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark i Asker. Bygningene skal være i kritisk dårlig tilstand, og ombudet ber Oslo universitetssykehus iverksette strakstiltak.

Dikemark sykehus i Asker

UEGNET: Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark er uegnet for dagens bruk, slår Sivilombudet fast.

Foto: Ketil Kern / NRK

Det kommer fram i en rapport fra et besøk Sivilombudet gjorde ved institusjonen i august og september i fjor.

Forholdene som kom fram under besøket var så alvorlige, at ombudet nå slår alarm.

Løse bygningsdeler brukes som våpen

Bygningene er fra 1920-tallet og brukes i dag til utredning av personer med alvorlig sinnslidelse og aggresjons- eller voldsproblematikk. Planen er at disse pasientene skal flyttes over til en ny psykiatrisk sikkerhetsavdeling på Ila i 2025. Denne skal være tilpasset pasientene på en helt annen måte enn bygningene på Dikemark, ifølge sykehusledelsen. Men sivilombudet mener det haster å iverksette tiltak.

– Situasjonen medfører en klar risiko for at pasienter blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling.

Under inspeksjonen møtte ombudet flere pasienter som har blitt utsatt for omfattende begrensninger og langvarig tvangsbruk. Dette skyldes de dårlige bygningene, ifølge sivilombudet.

– De er i en sånn stand og så gammeldags utformet at faren for vold og økt uro blir større og dermed også behovet for mer tvang, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

Hanne Harlem
Foto: Heiko Junge / NTB

Ledninger, rør og murstein har løsnet fra det dårlig vedlikeholdte bygget og skapt farlige situasjoner for pasienter og ansatte.

– I flere tilfeller har det blitt brukt til å skade seg selv eller andre. Det gjør også at man må øke kontrolltiltakene rundt pasientene, sier Harlem.

Et annet eksempel er at korridorene som brukes til å frakte pasientene ut i luftegården er så trange at de utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Et tiltak kan være å sørge for at vinduene kan åpnes og lukkes slik at pasientene kan få frisk luft, sier Harlem.

Erkjenner utfordringer

Ledelsen ved Dikemark sier til NRK at de har begynt å jobbe med anbefalingene i rapporten.

– Rapporten gjenspeiler dilemmaer som vi stadig står i med de sykeste pasientene innen psykiatri. Vi skal ivareta våre ansatte som er på vakt og samtidig sørge for at pasientene får trygg og god behandling, sier Pia Therese Wiig, seksjonsleder ved RSA Dikemark.

Har advart i mange år

Dikemark tar blant annet imot personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. De siste årene har det vært en stor økning i denne pasientgruppen, samtidig som antallet sengeposter er redusert. Ifølge avisen Budstikka var kapasiteten i fjor høst sprengt ved den regionale sikkerhetsavdelingen i Asker.

Allerede i 2014 advarte leger ved Dikemark om uverdige forhold for psykiatriske pasienter ved sykehuset.

Les også: Overleger på Dikemark slår alarm: – Pasienter blir dårligere

Dikemark
Dikemark

Lyspunkt

AKTUELT NÅ