Resultatene kommer fra klokken 20

Valglokalene må stenge klokken 20 mandag 10. september. Like etter tikker de første resultatene inn.

Valg i alle kanaler
Foto: Illustrasjon: Morten Quist Hommersand

 

Valgdagsmåling

Valgdagsmålingen er en god pekepinn når det gjelder hvordan utfallet av valget vil bli.

Både NRK og TV2 kommer til å ha sin egen valgdagsmåling. Et utvalg av velgerne, gjerne mellom 3000 og 4000 er på valgdagen blitt spurt hva de har stemt.

Resultatet av denne undersøkelsen blir offentliggjort i NRK og TV2 i samme øyeblikk valglokalene stenges, altså klokken 20.00.

Det er ikke tillatt å bringe resultatet fra valgdagsmålinger før dette klokkeslettet, for å unngå påvirkning til velgere som har igjen å stemme.

De som stiller spørsmål til velgerne for valgdagsmålingene, har ikke anledning til å gjøre det inne i valglokalet.

NRKs valgdagsmåling har et så stort velgerunderlag at målingen også  si noe om hva som venter når det gjelder regionene eller fylkene.

Men tallet på velgere som spørres i fylkene er såpass lavt at usikkerheten blir langt større enn undersøkelsen som gjelder hele landet.

Valgnatten i NRK

Forbudt med resultater før kl. 20

Det er lovforbud mot å offentliggjøre noen resultater fra valget før alle valglokalene er stengt, altså klokken 20.00.

I noen ganske få kommuner stenges valglokalene tidligere på ettermiddagen fordi det ikke anses behov for å holde valglokalene åpne helt til klokken 20.

Resultatene fra disse kommunene blir heller ikke offentliggjort før etter klokken 20.

Forhåndsstemmene skal kommunene begynne å telle ikke senere enn fire timer før valglokalene stenger.

Når resultatet av forhåndstemmene er klart, sendes de inn til Statistisk Sentralbyrå som blant annet. kan bruke dem i prognoseunderlaget.

Hele Geirs valgskole

Spør Geir om valget

Slik gjennomføres valget

Nytt i år

Slik stemmer du ved ordførervalget

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger