NRK Meny
Normal

Norske kvinner reiser utenlands for å ta sen abort

Norske kvinner som er over tolv uker på vei, reiser til Sverige og England for å ta abort. – Dumt at norske kvinner blir tvunget til å reise hit, sier svensk overlege.

Norske kvinner som er gravide etter12 svangerskapsukeuker, har reist til Sverige og England for å ta abort.

I løpet av en femårs periode fra 2008 til 2012 har 67 norske kvinner reist til Sverige og England for å ta abort, flest etter uke 13. Det viser tall NRK har hentet inn.

I England og Wales er det lov med abort helt opp til uke 24 i svangerskapet, mens grensen er 18 uker i Sverige. For noen år siden endret svenskene lovverket, slik at de også kunne ta imot utenlandske kvinner.

– Siden grensen for selvbestemt abort er så mye høyere i Sverige, tar også norske kvinner kontakt, sier Kristina Gemzell Danielsson, professor og overlege ved avdeling for Obestetro og gynekologi ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Kristina Gemzell Danielsson

- At kvinner må reise til Sverige for grunnleggende helsehjelp er feil, mener den svenske professoren Kristina Gemzell Danielsson.

Foto: NRK

I snitt henvender ti kvinner seg årlig til det svenske sykehuset for å forhøre seg om abortmulighetene i Sverige. Rundt seks kvinner får utført inngrepet, mens rundt fire booker tid i tilfelle den lokale abortnemnda i Norge sier nei til abortsøknaden. De vil være sikker på å få utført aborten.

– Har fått avslag i Norge

Professor og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital, Sturla Eik-Nes, sier han kjenner til at norske kvinner reiser til utlandet for å ta abort.

– Det er stort sett kvinner som har søkt om svangerskapsbrudd etter norsk lov, og fått avslag i primærnemnd og sekundærnemnda. På eget initiativ finner de veien til vårt naboland og får utført inngrepet der, sier Eik-Nes.

Professor og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital, Sturla Eik-Nes

Professor Sturla Eik-Nes sier han kjenner til at kvinner har reist til Sverige etter å ha fått avslag på en abortsøknad i Norge.

Foto: Martine Olsen Lysvand

Han sier fostrene har hatt avvik som ikke er alvorlige nok for en abort i Norge. En lege NRK har snakket med, men som vil være anonym, sier det har vært tilfeller der fostre med leppe/ganespalte har blitt abortert i utlandet.

– Jeg kjenner ikke i detalj til hvilke diagnoser fostrene har hatt, sier Sturla Eik-Nes, som ikke vil gi eksempler på hvilke diagnoser som har utløst abortønsket.

– Men det er i alle fall tilstander der en konkluderer med at i det norske systemet er ikke grunnene sterke nok til at aborten blir innvilget.

Eik-Nes har ikke lov til å fortelle de abortsøkende kvinnene hvor de kan dra, men på spørsmål svarer han at informasjonen finnes på internett.

– Dette er jo tydeligvis kvinner som er fortvilet. De har tenkt gjennom sitt tilfelle og sin situasjon, og føler at de ikke greier å ta vare på et barn med det spesielle avviket det er snakk om.

– Dumt at kvinner blir tvunget til å reise

Gemzell Danielsson i Stockholm skulle helst sett at Norge tok seg av sine abortsøkende kvinner selv.

– Jeg synes det er dumt at det som er grunnleggende helsehjelp gjør at kvinnen blir tvunget til å reise. Samtidig er det bra at Sverige kan hjelpe kvinnen. Men jeg synes hvert land burde ta hånd om sine egne abortsøkende kvinner.

Professoren sier det er vanskelig å tenke at noen andre enn kvinnen eller paret selv skal bestemme om de skal ta abort.

– Jeg vet ikke om det er riktig å legge opp til at noen andre velger, og jeg vet ikke om en lege er bedre til å velge dette enn kvinnen selv, sier Gemzell Danielsson.

– Selv om det ikke er et stort problem for de fleste å reise til Sverige for å ta abort, synes jeg prinsippet om å tvinges til å reise er feil.

Desperate kvinner

Helsedepartementet i Storbritannia opplyser til NRK at 37 norske kvinner har tatt abort i England og Wales mellom 2008 og 2012.

British pregnancy advisor service (Bpas) er en av flere organisasjoner som hjelper kvinner som ønsker å ta abort før uke 24. De har flere klinikker rundt om i England.

Abigail Fitzgibbon jobber ved hovedkontoret til Bpas. 91 prosent av alle aborter i England tas før uke 13, men det er noen som vil ta abort senere.

Fitzgibbon sier de kvinnene som tar abort så sent i svangerskapet ofte er desperate.

– Noen av kvinnene vi hjelper er utenlandske og må betale for å få en abort. Det er usannsynlig at en kvinne vil reise så langt og betale hvis hun ikke var i en veldig vanskelig situasjon.

Abigail Fitzgibbon ved BPAS

Britiske Abigail Fitzgibbon hjelper kvinner som vil ha en abort før uke 24.

Foto: NRK

– Jeg synes det er veldig trist at kvinner må reise for å ta abort. Det disse kvinnene trenger er medfølelse og forståelse slik at de ikke tar lettvinte beslutninger. Jeg synes de burde få dette hjemme.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger