Hopp til innhold

Norske kvinner reiser utenlands for å ta sen abort

Norske kvinner som er over tolv uker på vei, reiser til Sverige og England for å ta abort. – Dumt at norske kvinner blir tvunget til å reise hit, sier svensk overlege.

Norske kvinner som er gravide etter12 svangerskapsukeuker, har reist til Sverige og England for å ta abort.

I løpet av en femårs periode fra 2008 til 2012 har 67 norske kvinner reist til Sverige og England for å ta abort, flest etter uke 13. Det viser tall NRK har hentet inn.

I England og Wales er det lov med abort helt opp til uke 24 i svangerskapet, mens grensen er 18 uker i Sverige. For noen år siden endret svenskene lovverket, slik at de også kunne ta imot utenlandske kvinner.

– Siden grensen for selvbestemt abort er så mye høyere i Sverige, tar også norske kvinner kontakt, sier Kristina Gemzell Danielsson, professor og overlege ved avdeling for Obestetro og gynekologi ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Kristina Gemzell Danielsson

- At kvinner må reise til Sverige for grunnleggende helsehjelp er feil, mener den svenske professoren Kristina Gemzell Danielsson.

Foto: NRK

I snitt henvender ti kvinner seg årlig til det svenske sykehuset for å forhøre seg om abortmulighetene i Sverige. Rundt seks kvinner får utført inngrepet, mens rundt fire booker tid i tilfelle den lokale abortnemnda i Norge sier nei til abortsøknaden. De vil være sikker på å få utført aborten.

– Har fått avslag i Norge

Professor og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital, Sturla Eik-Nes, sier han kjenner til at norske kvinner reiser til utlandet for å ta abort.

– Det er stort sett kvinner som har søkt om svangerskapsbrudd etter norsk lov, og fått avslag i primærnemnd og sekundærnemnda. På eget initiativ finner de veien til vårt naboland og får utført inngrepet der, sier Eik-Nes.

Professor og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital, Sturla Eik-Nes

Professor Sturla Eik-Nes sier han kjenner til at kvinner har reist til Sverige etter å ha fått avslag på en abortsøknad i Norge.

Foto: Martine Olsen Lysvand

Han sier fostrene har hatt avvik som ikke er alvorlige nok for en abort i Norge. En lege NRK har snakket med, men som vil være anonym, sier det har vært tilfeller der fostre med leppe/ganespalte har blitt abortert i utlandet.

– Jeg kjenner ikke i detalj til hvilke diagnoser fostrene har hatt, sier Sturla Eik-Nes, som ikke vil gi eksempler på hvilke diagnoser som har utløst abortønsket.

– Men det er i alle fall tilstander der en konkluderer med at i det norske systemet er ikke grunnene sterke nok til at aborten blir innvilget.

Eik-Nes har ikke lov til å fortelle de abortsøkende kvinnene hvor de kan dra, men på spørsmål svarer han at informasjonen finnes på internett.

– Dette er jo tydeligvis kvinner som er fortvilet. De har tenkt gjennom sitt tilfelle og sin situasjon, og føler at de ikke greier å ta vare på et barn med det spesielle avviket det er snakk om.

– Dumt at kvinner blir tvunget til å reise

Gemzell Danielsson i Stockholm skulle helst sett at Norge tok seg av sine abortsøkende kvinner selv.

– Jeg synes det er dumt at det som er grunnleggende helsehjelp gjør at kvinnen blir tvunget til å reise. Samtidig er det bra at Sverige kan hjelpe kvinnen. Men jeg synes hvert land burde ta hånd om sine egne abortsøkende kvinner.

Professoren sier det er vanskelig å tenke at noen andre enn kvinnen eller paret selv skal bestemme om de skal ta abort.

– Jeg vet ikke om det er riktig å legge opp til at noen andre velger, og jeg vet ikke om en lege er bedre til å velge dette enn kvinnen selv, sier Gemzell Danielsson.

– Selv om det ikke er et stort problem for de fleste å reise til Sverige for å ta abort, synes jeg prinsippet om å tvinges til å reise er feil.

Desperate kvinner

Helsedepartementet i Storbritannia opplyser til NRK at 37 norske kvinner har tatt abort i England og Wales mellom 2008 og 2012.

British pregnancy advisor service (Bpas) er en av flere organisasjoner som hjelper kvinner som ønsker å ta abort før uke 24. De har flere klinikker rundt om i England.

Abigail Fitzgibbon jobber ved hovedkontoret til Bpas. 91 prosent av alle aborter i England tas før uke 13, men det er noen som vil ta abort senere.

Fitzgibbon sier de kvinnene som tar abort så sent i svangerskapet ofte er desperate.

– Noen av kvinnene vi hjelper er utenlandske og må betale for å få en abort. Det er usannsynlig at en kvinne vil reise så langt og betale hvis hun ikke var i en veldig vanskelig situasjon.

Abigail Fitzgibbon ved BPAS

Britiske Abigail Fitzgibbon hjelper kvinner som vil ha en abort før uke 24.

Foto: NRK

– Jeg synes det er veldig trist at kvinner må reise for å ta abort. Det disse kvinnene trenger er medfølelse og forståelse slik at de ikke tar lettvinte beslutninger. Jeg synes de burde få dette hjemme.

AKTUELT NÅ