Hopp til innhold

Regjeringen vil kutte dagpenger med 305 millioner kroner

Regjeringen vil stramme inn retten til dagpenger. Hensikten skal være å «hindre passivitet og misbruk av dagpengeordningen» og motivere til aktiv jobbsøking.

Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil kutte flere hundre millioner i dagpengeordningen. Den samlede foreslåtte bevilgningen til formålet blir i overkant av 13 mrd i 2018.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener kutt og endring i ordningen vil styrke den såkalte arbeidslinjen, det vil si å få flest mulig ut i arbeid.

– Det er ingen av dem som i dag har dagpenger som kommer til å miste dem, men vi endrer regelverket noe for hva som skal til for å motta dagpenger. Vi ønsker å sikre at de som har sterkest tilknytning til arbeidslivet som skal omfattes av ordningen. Samtidig gjør vi det mer sosialt ved at vi også innfører sykepenger eller pleiepenger i ordningen. Vi strammer inn på noen områder og utvider på andre slik at den blir mer sosial og treffsikker enn i dag.

Du fremstiller det nærmest som en gladsak, men dette er et kutt i dagpengeordningen på 305 millioner kroner?

– Vi er opptatt av å styrke arbeidslinja, at flere kommer i arbeid, men vi er også opptatt av å ha mer sosiale innretninger enn tidligere.

Hvordan styrker man rettigheter og oppmuntrer folk til å komme ut i arbeid med et kutt på 305 millioner kroner?

– Alle velferdsytelser må gjennomgås fra tid til annen for å se om de oppnår målsettingen og stimulerer til arbeid, og dette er en av ordningene vi har ønsket å se på og endre innretningen på, sier Hauglie.

Ap og SV fnyser av dagpengekutt

Hadia Tadjik i Stavanger

Hadia Tajik (Ap) mener kutt i dagpengeordningen er alvorlig.

Foto: Mathias Oppedal / NRK
SV åpner valgkampen.

Kari Elisabeth Kaski (SV) er mer enn skeptisk til kutt i dagpengeordningen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sosialpolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap) eller finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) er hoderystende til kuttforslaget til Hauglie og regjeringen.

– Dette er et veldig alvorlig kutt. Dette betyr at de som har en svak tilknytning til arbeidslivet får en enda svakere tilknytning, som for eksempel kvinner som jobber deltid og unge menn på midlertidige kontrakter. Det er alvorlig for dem det gjelder, og i tillegg så er det også noe som øker forskjellene i landet vårt. Det er like alvorlig, sier Tajik.

Hun sier dette føyer seg inn i rekken av kutt overfor svake grupper i samfunnet.

– Det begynner å bli et tydelig mønster der de tar fra folk som er i en vanskelig situasjon, og gir til de som har mest fra før.

Hun får full støtte fra Kaski.

– Dette er ingen gladsak. Det er ett av de mest alvorlige velferdskuttene i forslaget til statsbudsjett fordi det går ut over dem som har mistet jobben, de som trenger det mest. Det er alvorlig samtidig som regjeringen bruker ganske mye penger på skattelettelser på dem som er aller rikest, sier Kaski.

KrF er skeptisk men vil vurdere

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad og KrF sier dagpenge-saken er én av sakene KrF vil behandle grundig før de går i forhandlinger med regjeringen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier forslaget til kutt er stort.

– Vi vet at de som får dagpenger er i en vanskelig situasjon. Dette er et kutt vi frykter er usosialt, og derfor vil vi gå grundig inn i saken før vi skal gå inn i forhandlinger med regjeringen, sier Ropstad.

Han sier dette er én av sakene som kommer til å bli viet spesiell oppmerksomhet.

– Det er ikke slik at bare man kutter i stønader så kommer folk i jobb.

Dersom regjeringen får det som den vil, kommer bevilgningen til dagpenger i 2018 til å bli drøyt 13 milliarder kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ