Regjeringen vil ikke ha avgift på forurensende plast

Tenk deg at du kan velge mellom en brusflaske laget av planterester eller en laget av olje. Men den som er av bioplast er i dag 50 prosent dyrere. Hvilken ville du valgt?

Plastflasker

TRENGER AVGIFT: Hadde det vært avgift på fossil plast, så hadde flere av dem vært laget av bioplast, og utslippene vært lavere, mener bryggerinæringen.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Det aller meste av plasten som brukes i Norge i dag er laget av olje. Estimater viser ifølge klimastiftelsen Zero, at kun 0,5 prosent av plasten er fornybar.

Fossil plast står globalt for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikken, ifølge tall som Zero har hentet inn.

Allerede i 2014 påla Stortinget regjeringen å utrede en avgift på forurensende plast.

Likevel er fossil plast fortsatt billigere å lage og å kjøpe enn den fornybare. Torsdag denne uken kom revidert nasjonalbudsjett, og heller ikke denne gangen hadde regjeringen lagt inn noen avgift på den plasten som forurenser mest.

Avgiften på emballasje som kun kan brukes én gang er 1,17 kroner, uansett hva den er laget av.

Zero foreslår at avgiften endres slik at resirkulert plast og bioplast blir billigere enn den fossile.

Regjeringen vil ikke ha avgift

Finansdepartementet mener at avgift på fossil plast ikke har noen reell målbar effekt. Og viser til at Miljødirektoratet ikke anbefaler en slik avgift.

– Biomasse er i dag bare aktuelt for plastflasker og drikkekartonger. Vi frykter at høyere avgift på fossil plast i disse produktene vil føre til mer bruk av glass og metall, og dette vet vi ikke klima- og miljøeffektene av, sier statssekretær i Finansdepartemenetet, Brage Baklien (Frp) til NRK.

Baklien påpeker også at plast i stor grad er priset gjennom eksisterende virkemidler som blant annet EUs kvotesystem (se faktaboks). Andre virkemidler er avgifter eller reguleringer i andre land.

Marius Gjerset

ØNSKER AVGIFT: Marius Gjerset, teknologiansvarlig i klimastiftelsen Zero tror en avgift kan bidra til å fase ut fossil plast.

Foto: Zero

Teknologiansvarlig i Zero, Marius Gjerset, mener at Finansdepartement feilinformerer når de påstår at miljøskadene fra plast i stor grad er dekt av andre virkemidler.

– At omtrent all plast i dag er fossil viser jo at det er feil, og at det trengs nye virkemidler for å få til et skifte. At Finansdepartementet og miljødirektoratet mangler kunnskap om fornybar plast er synd, men fornybar og resirkulert plast har en godt dokumentert miljøeffekt, sier han.

Nå håper Zero at samarbeidspartiene KrF og Venstre vil sørge for en plast-avgift når de behandler revidert nasjonalbudsjett i Stortinget om kort tid.

Bransjen krever avgift

I dag er det stort sett Coca-Colas flasker og Tines kartonger som står for den biologiske plasten som omsettes i Norge. Alle Coca-Colas flasker er biologiske, og det er også de fleste plastkorkene og plasten inni kartongene fra Tine. Nesten all annen plast er fossil, nærmere en halv milliard tonn.

Coca Cola

BIOPLAST: Alle Coca-Cola sine flasker er laget av biologisk plantemateriale.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er ikke bare Stortinget som vil ha plastavgift. Det vil også Bryggeriforeningen. De foreslår at Norge innfører verdens tøffeste avgift på fossil plast i drikkevareemballasje.

– Med den lave oljeprisen vi har nå så lønner det seg for drikkevareprodusentene å kjøpe ny plast, fordi den er så billig. Derfor trenger vi lavere avgift på plast som er resirkulert, sier direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome.

– Hvis vi i Norge øker mengden resirkulert plast som tas i bruk fra dagens 11 til 80 prosent, noe som er realistisk, sparer vi miljøet for cirka 54 000 tonn CO₂ i året. Det tilsvarer 825 000 flyturer Oslo-Bergen.

Norgesgruppen støtter kun en omlegging av avgiften på drikkevareemballasje. Men for øvrig plastemballasje mener matvareleverandøren at ordningen med Grønt Punkt er godt nok rustet til å håndtere gjenvinning.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger