Regjeringen har flertall om pelsbøndenes fremtid

– Jeg kom hit i dag for å stemme ned regjeringens forslag, sier Kristian Tonning Riise (H) i saken om kompensasjon til pelsdyrbøndene. Nå har alle de mulige utbryterne snudd, og går med på forslaget fra regjeringspartiene.

I dag skal Stortinget etter planen vedta lov om forbud mot hold av pelsdyr.

I dag skal Stortinget etter planen vedta lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Venstres store seier i Jeløya-plattformen var avviklingen av pelsdyroppdrett. I dag skal Stortinget stemme over vedtaket, og det er ventet at ingen av regjeringspartnerne vil stemme mot Venstres forslag.

Det er dog knyttet stor spenning til hvor mye Stortinget vil gi i kompensasjon til pelsdyrbøndene.

Regjeringen foreslår at bøndene blir kompensert ut fra den bokførte verdien til gården, selv om den reelle verdien av gården kan være høyere.

Kan stemme mot regjeringen

I forkant av dagens avstemning har flere av stortingsrepresentantene til regjeringspartiene varslet at de kan komme til å stemme mot forslaget på grunn av for dårlig kompensasjonsordning. Det gjaldt blant annet Kristian Tonning Riise (H), Carl I. Hagen (Frp) og Roy Steffensen (Frp). Nå har samtlige gått med på forslaget.

Regjeringspartiene leverte følgende forslag til dagens Storting:

«Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette».

Tonning Riise sa på talerstolen til Stortinget i dag at han har forsøkt å finne flertall for et annet forslag enn det regjeringspartiene har lagt til grunn.

Kristian Tonning Riise

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) varslet at han ikke synes kompensasjonsordningen regjeringen la opp til var nok. Nå stemmer han likevel for forslaget fra regjeringspartiene.

Foto: Hamar Høyre

– Jeg kom hit i dag for å stemme ned regjeringens forslag til kompensasjon, og for et annet forslag. Dessverre ser jeg at det ikke er mulig, da min ene stemme ikke er nok til å snu flertallet, sa Riise, og varslet at han kommer til å stemme for regjeringens forslag.

– Men jeg er åpen for å snu dersom realiteten skulle vise noe annet, sa han.

Hagen sa fra talerstolen at han kommer til å stemme for forslaget fra regjeringspartienes forslag. Han sa han er glad for støyen som har vært rundt kompensasjonsordningen.

– Det har medført at regjeringspartiene har fremmet et forslag som klart signaliserer at ingen skal lide noen tap, uttalte Hagen.

Også Steffensen sa i debatten at han kommer til å stemme for forslaget, selv om det ikke er klargjort hva «urimelig» vil si.

– Jeg kommer til å følge arbeidet med forskriften i departementet svært nøye. Dukker det opp urimelige utslag, vil jeg være den første til å forlange å få denne saken tilbake på Stortinget, sa han.

Bollestad: – Skal vurderes individuelt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) forsvarte regjeringspartienes forslag på Stortingets talerstol torsdag formiddag. Hun fortalte at hun så raskt som mulig etter loven er vedtatt vil ha en høringsrunde om hvordan forskriften til kompensasjonen skal være.

Bollestad forklarer de har forsøkt å bruke de måleenhetene som gjør det mest mulig rettferdig, og forholder seg dermed til bokført verdi av pelsdyroppdrettet.

– Kompensasjonsordningen ligger fast, men om det skjer noe uforutsett, så må vi ta det om igjen. Det er grunnen til individuell vurdering, sa hun.

Olaug Bollestad på fylkesårsmøtet i KrF Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Foto: Trond Vestre / NRK

– En drittsak

Saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) la frem saken for regjeringen, og gjorde det ettertrykkelig klart at dette er en «drittsak» for partiet.

– Dette er en seier for Venstre, det må vi innse. Det er en vanskelig sak for Frp, å forby en næring, sa han i sitt innlegg.

Han sa videre at man i dag skal vedta å avvikle næringen, ikke kompensasjonsordningen. Det skal være gjennom forskrift.

Pelsdyr

Pelsdyrdrift skal avvikles, men det er ikke avklart hvor mye bøndene vil bli kompensert.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Ikke riktig

Arbeiderpartiets representant Terje Aasland gikk på talerstolen og sa Ørsal Johansens bemerkning om erstatningsordningen var feil.

– Stortinget vedtar i dag rammene for erstatningen som regjeringen skal jobbe etter. Det tilbakeviser saksordføreren når han sier lovforslaget kun inneholder forbud. Det er ikke riktig, sa han.

SISTE NYTT

Siste meldinger