Private legesentre tapper fastlege­ordningen for leger

Så krevende er det blitt å være fastlege at leger heller vi jobbe på private klinikker, mener Arbeiderpartiet, som beskylder helseministeren for å ønske privatisering.

Anne Marte Ladim

Anne Marte Ladim orket ikke være fastlege mer. Nå jobber hun som lege hos den private klinikken Dr. Dropin.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Anne Marte Ladim var fastlege helt til hun fikk to barn og valget om å bytte arbeidsgiver tvang seg fram.

– Det var lange dager, mye administrative oppgaver, mye papirarbeid. Selv om jeg følte at jeg jobbet flere og flere timer i døgnet, så ble det mindre og mindre tid til pasientene, sier hun.

Ved den private legeklinikken Dr. Dropin rekrutterer de leger i stor stil. Det siste året har de doblet antallet pasienter. Og nylig åpnet de sin tolvte klinikk.

Her får Ladim endelig hverdagen til å gå opp.

Ønsker tilgjengelige leger

– Jeg tror pasientene våre setter stor pris på å få lov til å få en vurdering av lege når de selv føler et behov for det, sier daglig leder i Dr. Dropin Daniel Sørli.

Legeselskapet har rundt 80 leger, en firedel av dem kommer fra stillinger i fastlegeordningen, anslår Sørli.

Daniel Sørli, daglig leder i Dr. Dropin

Daniel Sørli er daglig leder i Dr. Dropin.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Hva tenker du om at politikere mener at private legesentre tapper det offentlige for fastleger?

– Da tenker jeg politikerne skal se seg selv i speilet og vurdere hvorfor fastlegene forsvinner og ikke ønsker å jobbe under forholdene i det offentlige. Her slipper legene å gjøre alle de administrative oppgavene som staten stadig pålegger fastlegene.

Lekker leger til det private

Knappheten på fastleger er stor i mange mellomstore byer. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

– Fastlegeordningen er i krise. Det er for mange som vil slutte og som gjør det, og det er nesten ingen som ønsker seg inn. Det er en alvorlig utfordring for helsetjenesten vår, sier Kjerkol.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Ingvild Kjerkol (Ap)

Foto: Trond Stenersen / NRK

Hun lar seg ikke imponere av helseministerens plan for fastlegeordningen og at han har varslet flere tiltak i løpet av våren. Og regjeringens ekstrabevilgning på 350 millioner mer til fastlegeordningen bør dobles, mener Kjerkol.

– Han har hatt mulighet til å komme med tiltak i flere år allerede, og nå vil han vente helt til sommeren med en ny handlingsplan. Det er for mye prat, for mye planer og for lite handling.

Arbeiderpartiet vil ifølge Kjerkol stoppe overføringen av oppgaver til fastlegeordningen, og jobbe med å rekruttere flere fastleger.

Høie med handlingsplan

Helseministeren deler ikke Kjerolds frykt, og tenker heller ikke å forby private legesentre.

– De private legesentrene i Norge er fortsatt et supplement, og i motsetning til for eksempel Sverige, så får de ikke noe offentlig støtte. Så for pasientene er fastlegen fortsatt billigere og bedre og gir mer kontinuitet. Så må vi sørge for at den er mer attraktiv, både for fastlegene og for pasientene.

Bent Høie, helseminister (H)

Bent Høie, helseminister (H)

Foto: Trond Stenersen / NRK

Høie sier han jobber tett med både Legeforeningen og kommunene for å forbedre fastlegeordningen, rekruttere flere leger, og gjøre den mer attraktiv og mer moderne. Han mener blant annet digitalisering av fastlegen kan være veien å gå for å lette arbeidsbyrden og gjøre legene mer tilgjengelige.

– Men kan du varsle radikale grep i planen som regjeringen kommer med til våren?

– Vi jobber nå med en handlingsplan som skal sikre fastlegeordningen for framtiden, og da må vi gjøre mange endringer på mange områder. Så er det ikke sånn at det er noen quick fix her, for hadde det vært det så hadde vi gjort det for lenge siden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger