Hopp til innhold

Premature får problemer senere

En helt fersk undersøkelse viser at personer som fødes for tidlig, har mange ganger økt risiko for å dø i løpet av barndommen.

Prematur baby
Foto: Paul Sakuma / Scanpix/AP

Undersøkelsen som inneholder en analyse av 1,1 millioner norske fødsler, viser at barn som er født for tidlig kan få store problemer senere i livet.

Studien, som har fulgt over en million borgere fra 1967 til 1988, publiseres i Journal of the American Medical Association (JAMA) i dag.

Les: Hele forskningspublikasjonen

- Vi ble overrasket over den høye dødeligheten, sier professor Rolv Skjærven ved Universitetet i Bergen, som har ledet arbeidet.

Undersøkelsen viser at det er de ekstremt premature som er mest utsatt. Andel dødfødsler i perioden uke 22 til 27, var 53,1 prosent, mot 0,38 prosent i de tilfellene fødslene forløp som normalt, skriver Forskning.no .

Andel dødfødsler i perioden uke 22 til 27, var 53,1 prosent, mot 0,38 prosent i de tilfellene fødslene forløp som normalt.

Formålet med dette nye forskningsarbeidet har vært å fastslå hvordan premature fødsler påvirker overlevelsesevnen, fruktbarheten senere i livet og tidlige fødsler i neste generasjon.

- Slik informasjon kan være nyttig for leger og annet helsepersonell når de står overfor såvel premature barn som foreldrene til for tidlig fødte, skriver forskerne i studien.

Får følger senere i livet

Prematur fødsel blir definert som fødsel før 37. uke i svangerskapet, og er ofte en hovedårsak til spedbarnsdød, nest etter misdannelser.

Rolv Skjærven

Professor Rolv Skjærven har ledet studien.

Foto: Universitetet i Bergen

Men undersøkelsen avdekker samtidig at det ikke bare er de første uker og måneder for tidlig fødte barn er i faresonen. Følgene henger med en person resten av livet.

- Det er en generasjonsstudie, og den største som ser på langtidseffekter av for tidlig fødte, sier professor Rolv Skjærventil ABCNyheter.

Gutter mest utsatt

Undersøkelsen viser også at det er gutter som er mest utsatt.

Gutter født i 22.-27. svangerskapsuke hadde 5,3 ganger så høy risiko for å dø tidlig i bardommen (1-6 år) som de som ble født omkring termin. Dødsrisikoen var videre 7 ganger høyere senere i barndommen (6-13 år) for denne prematur-gruppen.

For jenter født i 22.-27. svangerskapsuke var risikoen 9,7 ganger høyere for tidlig barndomsdød.

I tillegg er det mindre sannsynlighet for at for tidlig fødte personer selv får barn, enn for de som fødes etter et fullendt svangerskap.

Problemet gjelder både for menn og kvinner som selv skal bli foreldre. Menn som er født mellom uke 22 og 27 har 76 prosents dårlige sjanse til å bli far enn normalt fødte menn, viser undersøkelsen.

For tidlig fødte kvinner har dessuten en høyere risiko for selv å føde deres egne barn for tidlig, som deres mor gjorde.

Det store flertall av for tidlig fødte barn klarer seg imidlertid helt fint når de har overstått de første uke- og måneders vanskeligheter.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger