Hopp til innhold

Politiet viser bilder av det rekordstore kokainbeslaget

Fredag ettermiddag sendte politiet ut bilder av det 820 kilo store kokainbeslaget gjort i Oslo torsdag.

Det var et tips fra tysk politi som førte til at Tolletaten og politiet i Oslo gjorde norgeshistoriens største kokainbeslag torsdag kveld.

I banankasser ble det funnet 820 kilo kokain, satt til en verdi på flere hundre millioner kroner. Beslaget ble gjort hos Bama.

Arvid Utby, leder for etterforskningsseksjonen for organisert kriminalitet i Oslo, sier til NRK at politiet nå jobber ut fra flere hypoteser i forbindelse med beslaget.

Blant hypotesene er at partiet ikke var ment for Norge i det hele tatt.

– Men det er noe vi undersøker. Vi jobber for å avdekke hvorvidt det var et mottaksledd i Norge eller ikke, sier Utby.

kokainbeslag

Kokainbeslaget er det største i norgeshistorien.

Foto: politiet

Konkrete opplysninger

Han forteller samtidig at Tolletaten fikk konkrete opplysninger gjennom sitt internasjonale samarbeid om at det var grunn til å undersøke den konkrete forsendelsen hvor kokainet ble funnet.

Tolletaten sporet forsendelsen til et Bama-lager i Oslo, hvor de gjorde funn i flere titalls kasser. Tolletaten varslet så Oslo politidistrikt, som nå leder etterforskningen av kokainbeslaget.

– Oslo politidistrikt etterforsker saken som organisert kriminalitet, og etterforsker bredt både nasjonalt og internasjonalt, sier Utby til NRK.

Arvid Utby står i uniform foran politiets presse-vegg og smiler nøkternt til kameraet.

Arvid Utby, leder for etterretningsseksjonen for organisert kriminalitet i oslopolitiet.

Foto: Politiet

På spørsmål om hvorfor politiet har en teori om at forsendelsen aldri skulle til Norge, svarer Utby den er basert på konkret informasjon:

– Det er basert på konkret informasjon vi har mottatt fra utenlandske politimyndigheter. Kvantumet er også såpass stort.

Utby sier det ikke kan utelukkes at kokainet var ment for det norske markedet, men at volumet er en indikasjon på at det ikke var ment for Norge.

Bilde av kokainbeslag i Oslo

Kokainbeslaget i Oslo er norgeshistoriens største.

Foto: POLITIET

Kom trolig sjøveien

Utby forteller videre at det hos politiet er en sterk hypotese at forsendelsen kom sjøveien til Norge. Han ønsker ikke å si når den ankom landet.

– Eksakt tidspunkt er en del av etterforskningen, som er i startfasen. Så det kan jeg ikke gå nærmere inn på.

Han sier at politiet ser beslaget gjort i Norge i sammenheng med andre beslag.

– Vi er i gang med et internasjonalt samarbeid og ser beslaget i Tyskland i sammenheng med dette, sier han.

ddd

Kokainet ble funnet i banankasser på et lager tilhørende Bama.

Tirsdag ble det gjort beslag av 1200 kilo kokain i banankasser i Tyskland. Tysk politi antar at kassene har kommet fra Sør-Amerika.

De ble klar over at et lignende parti hadde gått til Norge, og sendte derfor et tips nordover.

– Når det er snakk om så store kvantum, så vet man at det er organiserte kriminelle nettverk, med kontakt over landegrenser, som står bak, sier Utby.

Den tyske delen av beslaget

Bilde fra beslaget gjort i Tyskland tidligere denne uken.

Foto: Tysk politi

Økt produksjon

Politiet vet foreløpig ikke med sikkerhet hvor kokainet kommer fra.

– Det er gjennomført både teknisk og taktisk etterforskning i saken. Det er også gjennomført flere avhør, sier Utby.

Seniorforsker ved FHI, Ola Røed Bilgrei, forklarer at det store beslaget følger senere tids utvikling i Europa.

– Dette skyldes trolig økt produksjon i Sør-Amerika, samt at Europa både er destinasjon og transittområdet for videre smugling til Midtøsten og Asia.

Frem til i går var et beslag i 2007 på 154 kilo det største noensinne avdekket i Norge.

Også i 2013 ble det gjort funn av kokain i banankasser i Oslo. Da var beslaget på 145 kilo.

Bama kokainbeslag

Bama sitt bananlager i Oslo.

Foto: Emilie Waaler / NRK

Norge skiller seg ikke ut

Dette er en kjent tilførselsmetode for internasjonal narkotikasmugling.

– Globalt er kokain i sterk vekst, beslaget som er gjort i Oslo betyr at vi er en del av verden, og ikke skiller oss så mye ut, sier Malin Stensønes.

Forfatteren har fulgt politiets kamp mot organisert kriminalitet fra innsiden. Hun mener det mest skremmende er hvilken trussel organisert kriminalitet utgjør mot samfunnet.

– Tidligere var Norge en endestasjon for narkotika, men nå ser vi at norske kriminelle nettverk operer som andre.

Nasjonalgrensene betyr ikke noe lengre, forklarer hun.

– Norge er integrert del av det globale markedet, et uttrykk for at vi har sterke kriminelle miljøer i Norge som operere over hele Europa, og kapasitet til å bedrive grov kriminalitet.

Bølge av kokain

Fra 2019 til 2020 økte beslaget av kokain med 2000 tonn på verdensbasis.

Dette skyldes blant annet at prosessen med å omgjøre kokablader til pulver har blitt mer effektiv. Dette bidrar inn til den økende globale forsyningen av stoffet.

Den siste rapporten fra FNs kontor for organisert kriminalitet og narkotika underbygger dette.

Antallet som bruker kokain har også økt de siste årene, og tall fra FHI i 2022 viser en økende trend for unge voksende i Norge.


Kokain var det sentralstimulerende rusmidlet som flest (2 prosent) rapporterte om å ha brukt de siste 12 månedene

Europa er truffet av en «bølge av kokain», slo Europol fast i fjor høst. Tallene viser en dramatisk økning i beslag hvert eneste år.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger