Hopp til innhold

Vil kutte distriktssubsidier og beholde pengene i Oslo

De minste bygdene i Norge mister stadig innbyggere, og samtidig er det der staten bruker mest penger pr. innbygger. Byrådslederen i Oslo mener det ikke henger sammen, og vil heller bruke mer penger i hovedstaden.

Stian Berger Røsland på taket av Oslo rådhus

Byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland, ser utover byen som han skulle ønske fikk beholde mer av skatteinntektene selv i stedet for at Norge har store rammeoverføringer til distriktene.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Statistikken viser at samfunnet bruker mye penger på steder folk flytter fra. Mens Oslo fikk 4 000 kroner i snitt pr. innbygger i statlige rammeoverføringer i fjor, fikk de ti mest fraflyttede kommunene 24 000 kroner pr. innbygger.

Imsroa i Stor-Elvdal i Hedmark er en av bygdene som blir mer og mer fraflytta

Imsroa i Stor-Elvdal i Hedmark er en av bygdene som blir mer og mer fraflytta.

Foto: Frode Meskau / NRK

Les: Fraflyttingen fra små steder vil fortsette

– Det er jo et paradoks i Norge at vi bruker veldig mye ressurser på steder der det bor få mennesker. Steder som også har negativ befolkningsvekst, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo til tallenes klare tale.

Oslo er derimot den kommunen i landet som har størst vekst. På helt andre enden av skalaen fra småkommunene som får store rammeoverføringer ligger hovedstaden med en vekst på nesten 18 prosent i løpet av 2000-tallet.

– Der hvor veksten er aller kraftigst så opplever vi at staten trekker inntektene våre, og bruker de andre steder. Det er et paradoks som vi merker veldig godt i Oslo, sier Røsland som gjerne skulle sett at Oslo-politikerne fikk beholde mer av skatteinntektene til mange gode formål.

Fullt på t-banen

Ikke rent sjelden er det trangt på t-bane og buss i Oslo. Her fra morgenrushet i dag.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Trangt på t-bane og buss

Et av formålene som osloborgerne gjerne skulle sett at det var mer penger til er kollektivtrafikken. Tall fra t-banen i Oslo viser at det hver dag gjennom hele 2009 ble reist over 200 000 ganger med t-banevognene rundt i byen.

Folk bruker kollektivtilbudet stadig mer viser statistikken, men passasjerene skulle gjerne sett at tilbudet var bedre.

Arne Berger på t-banen

Arne Berger som daglig reiser med t-banen skulle gjerne sett at kollektivtilbudet var noe bedre.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Får du sitteplass så er det jo greit. Men det pleier å være ganske fult. Det er ikke noe særlig bra. Da er det bare å gripe fatt i noe å holde seg i for å unngå å ramle. Men jeg kan ikke tenke meg å flytte på landet av den grunn, sier Arne Berger som daglig reiser med t-banen i Oslo.

For å kunne løse flere oppgaver vil derfor Røssland i Oslo beholde mer av det hans egne innbygere betaler i skatt, i stedet for at pengene overføres til distriktene.

– Det man burde gjøre er å la kommuner som Oslo, og andre kommuner i sterk vekst, få beholde de skatteinntektene som oslofolk betaler inn til kommunen sin. Og i stedet prøve å skjære noe ned på den veldig sterke skatteutjevningen vi har i Norge i dag, sier Stian Berger Røsland (H).

Hvorfor det?

– Hvis man har som politikk at de områdene av landet som opplever vekst skal strupes økonomisik, så er det klart at det over tid ikke henger sammen. Vi i Oslo kunne løst enda flere oppgaver, og bygget ut fremover, hvis vi kunne beholde de skatteinntektene som genereres av innbyggerne her i byen.

Trangt på busstopp ved Nationalteatret, Oslo
Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Kunne overført flere statsbudsjett uten at det hadde vært nok

I Norges Bygdeungdomslag jobber de for å fremme bygdene, og utvikle næringsgrunnlaget og bosettingen i landets mangde mindre steder. Der skjønner de godt at Røssland i Oslo gjerne skulle ha hatt mer penger.

– Det er vel alle kommuners drøm. Man kunne nok overført flere statsbudsjett til Oslo kommune uten at det vil vært nok, sier leder Nils Håvar Øyås for Norges Bygdeungdomslag som ser mange gode formål for pengene.

Nils Håvar Øyås

Nils Håvar Øyås tror på bygdene også i framtida.

Foto: Norges Bygdeungdomslag

De er likevel ikke med på at løsningen er å ta pengene som nå går til distriktene.

– Folk har rett til å bo der de vil, og det er i distriktene at vi har ressursene og verdiene er. I Oslo videreutvikler de teknologi og andre ting på basis av dette, sier Øyås.

Bygdeungdomslagslederen mener likevel at det kunne vært sett på hvordan inntektene fordeles her i landet. Dog mener de at det ikke nødvendig vis betyr at flere penger skal til de store byene.

– Det er et generelt problem i Norge at vi burde hatt en gjennomgang av hva vi bruker av penger og hvilke tiltak som trengs. Mange i Oslo har f.eks. hytter i distriktskommunene, og det får ikke disse kommunen noe igjen for, sier Øyås.

Men trenden med fraflytting fra småkommunene bare fortsetter og fortsatter. Kan den snus?

– Ja, det kan den helt sikkert, og det er derfor vi holder på med vår organisasjon. Blant annet bør det bygges bredbånd til alle og vi bør satse på flere kompetansearbeidsplasser. Da kan de som studere få en reell mulighet til å flytte tilbake og få seg en jobb, sier bygdeungdomslagslederen.

Hva synes du? Skal bare bygdene fraflyttes og pengene brukes i Oslo? Hvis ikke, hva kan man gjøre for å snu trenden?

AKTUELT NÅ