Hopp til innhold

Oppfordres til å anmelde partnervold – to av tre saker blir henlagt

Mange flere anmelder vold i nære relasjoner. Samtidig ble to tredeler av disse sakene henlagt i fjor, og andelen henleggelser har økt de siste årene.

Helene forteller at hun ble mishandlet i flere år av en ekskjæreste

Helene Guåker forteller at hun ble mishandlet i to år. – Jeg mistet meg selv og var redd i flere år, sier hun.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Tove Smaadahl

IKKE GODT NOK: Vold i nære relasjoner har ikke vært godt nok prioritert ute i distriktene, sier leder for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

Foto: Eirik Tufteland Kroken
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds

BØR SNU: Statssekretær i Justisdepartementet Toril Reynolds (Frp) ønsker oppklaringsprosenten opp.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Da slaget kom, hadde jeg gått og ventet på det. Derfor føltes det som et lettelse, sier Helene Guåker.

Det er ti år siden hun ville anmelde volden hun opplevde i forholdet.

Siden da har politiet jobbet målrettet med vold i nære relasjoner. Kripos har blant annet satt i gang kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i», for å rette søkelyset mot problematikken (se kampanjevideoen nederst i saken).

Og flere anmelder: Økningen i anmeldelser siden 2012 er på hele 35 prosent.

Men tall NRK har hentet ut fra Politidirektoratet, viser at andelen saker som henlegges øker parallelt med flere anmeldelser.

I fjor ble 65 prosent av sakene henlagt, altså nær to tredeler av sakene som anmeldes. Andelen henleggelser har gått opp med fire prosentpoeng de fem siste årene.

To år med mishandling

Guåker sier hun opplevde to år med psykisk vold, mishandling og voldtekt, og forteller at hun mistet seg selv.

– Jeg trodde alt sammen var min skyld. Det trodde jeg lenge, sier Guåker.

Ofte har hun møtt reaksjonen: Hvorfor gikk du ikke?

– Jeg skjønner det er vanskelig for folk som ikke har vært i et slikt forhold å fatte det. Det er ikke bare å gå.

Anbefalt ikke å anmelde

Forholdet tok slutt, men redselen satt i kroppen.

– Han fortsatte å trakassere meg. Jeg var redd og gikk til politiet. Der ble jeg anbefalt å ikke anmelde, sier Guåker.

Dermed ble det ingen anmeldelse, men flere år med terapi.

Leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, mener vold i nære relasjoner ikke er prioritert ute i distriktene.

– Ting blir personavhengig og tilfeldig ut ifra hvor man anmelder. Slik kan det ikke være.

Da må samfunnet svare når man har oppfordret til å anmelde, mener hun.

– Man skal passe seg for å komme med en oppfordring når samfunnet ikke klarer å ivareta og innfri forventningene, sier Smaadahl.

Få vitner

Fungerende seksjonsleder i Politidirektoratet, Randi Borge, sier politiet selvsagt ønsker at oppklaringsprosenten er så høy som mulig.

– Men det er vanskelig å etterforske denne type saker. Blant annet på grunn av at mishandlingen skjer bak hjemmets fire vegger, med få eller ingen vitner, sier Borge.

Statssekretær i Justisdepartementet, Toril Reynolds, mener vi man må snu den negative utviklingen:

– Vi har vært tydelige på at vold i nære relasjoner skal prioriteres først. Med det håper vi å se endring i dette, sier Reynolds.

Ekskjæresten til Guåker er i dag død. NRK har vært i kontakt med moren hans, som har følgende kommentar:

– Det som skjedde er beklagelig, men en sak har alltid to sider.

AKTUELT NÅ