Hopp til innhold

Problemer med informasjon oppdaget allerede i 2006

Problemene med dårlig og for sen informasjon til statsministeren den 22. juli er ikke nye. Evalueringen etter den store terrorøvelsen i Oslo i 2006 advarte også om for dårlig flyt av informasjon.

Møllergata stengt etter terror

Informasjonen ute fra skadestedet gikk for sakte på sin vei til statsminsiter Jens Stoltenberg. En øvelse i 2006 avdekket akkurat det samme.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Evalueringsrapporten etter den store terrorøvelsen Øvelse Oslo 2006 viste klart at norske etater hadde store problemer som ga utfordringer på alle nivå i krisehåndteringsapparatet.

De som gikk gjennom krisehåndteringen pekte blant annet allerede i 2007 på at lite informasjon førte til manglende handlekraft:

Informasjonsflyten under Øvelse Oslo ga utfordringer på alle nivå i krisehåndteringsapparatet. Viktig og nødvendig informasjon nådde ikke alltid frem og beslutninger ble ikke alltid videreformidlet. Informasjonsvakuumet resulterte for enkelte aktører i manglende handlekraft.

Evaluering Øvelse Oslo 2006, side 34
Øvelse Oslo 2006 - kaos på Harald Hårdrådes plass

Kaotiske tilstander etter et simulert terrorangrep mot kollektivtrafikken i Oslo i 2006. Øvelsen viste problemer med informasjonsflyten.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

NRK kunne tirsdag morgen fortelle hvordan informasjonen kom for sent fram til statsministeren.

Les mer: – Stoltenberg fikk for dårlig og sen informasjon 22. juli

Også 22. juli-kommisjonen er interessert i temaet, og lederen ønsker å finne ut akkurat hvilke problemer som kan oppstå hvis de som skal ta beslutninger mangler informasjon.

– Vi skal intervjue de ansvarlige som tok viktige beslutninger. Da vil vi finne ut hvilket bilde de hadde av situasjonen og hva de la vekt på i sine beslutninger, sa kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv.

Måtte opprette egen direktekontakt fra statsministeren til politiet

Den 22. juli måtte det etter krav fra Statsministerens kontor opprettes en egen direktekontakt mellom Politidirektoratet og statsministeren. Bakgrunnen for kravet var misnøyen med dårlig og treg informasjon om terrorangrepene.

– Statsministeren ønsket oppdatert informasjon så raskt som mulig, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik til NRK.

Fordi han ikke hadde fått det tidligere?
– Det er nok korrekt ja, svarer Refvik.

Les også: Terrorøvelse avslørte 112-kollaps

Ifølge evalueringsrapporten fra øvelsen i 2006 ble slike problemer med informasjon i den tidlige fasen av en krise oppdaget allerede da.

– I øvelsens første del oppsto det et informasjonsvakuum, spesielt på strategisk nivå, kan man lese i evalueringsrapporten som ble bestilt av øvingsledelsen der også Refvik den gang satt.

Vidar Refvik

Fungerende politidirektør Vidar Refvik må innrømme at nok ikke alt var som det skulle når ikke statsministeren er fornøyd.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Refvik innrømmer i dag at dårlig og treg informasjon var et kjent problem ved større kriser.

– Det er en utfordring og det har alltid vært det. Vi må skaffe informasjon til riktig tid, og til riktig nivå, sier Refvik til NRK.

Politidirektoratet er nå inne i en omfattende intern evaluering i tillegg til at de også skal under lupen hos 22. juli-kommisjonen. Den fungerende politidirektøren har likevel ikke hørt så mye om detaljene rundt den sene informasjonen til statsminister Jens Stoltenberg til nå.

Er du enig i at informasjonen kom sent?
– Det er alltid en utfordring å gi korrekt informasjon til rett tid, og gi alt det de har behov for å gjøre vurderinger. Om det kom for sent mener jeg 22. juli-kommisjonen må vurdere, sier Refvik til NRK.

Vil også se på forbedringer

Morten Ruud som leder regjeringens kriseråd har tatt til orde for at man må organisere seg anderledes i forhold til så store kriser. Noe må gjøres for å oppfylle kravet om informasjonsdeling bedre.

Spesielt tror Ruud at politiet må klare å skaffe bekreftet informasjon raskere.

– For fremtiden vil vi prøve å gjøre det slik at politiet også sender ut folk på skadested som har som hovedoppgave å formidle informasjon videre. Da må vi sørge for at informasjonen går via færrest mulig ledd før den når de rette menneskene, sier departementsråd Morten Ruud til NRK.

Redningsmannskap etter bomben eksploderte i Oslo

Både den fungerende politidirektøren og lederen for regjeringens kriseråd tror det må gjøres noe med hvordan informasjonen kommer seg fra et åsted til ledenende politikere på strategisk nivå.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Den fungerende politidirektøren som har ansvaret for hele politi-Norge innser at noe kanskje ikke var bra nok når det kommer slike signaler fra Justisdepartementet som er hans oppdragsgiver.

– Hvis regjeringens kriseråd føler at informasjonen ikke kom tids nok betyr det at vi på et vis burde vært raskere med informasjon til de som ønsket det, sier Vidar Refvik til NRK.

Også Refvik tror man må se på praktiske og organisatoriske endringer for framtida.

– Det er en utfordring for politiet som er i en operativ rolle å gi videre informasjon strategisk nivå der statsministeren sitter. Vi vil nå iverksette tiltak for å se på om noe kan gjøres bedre hvis dette skulle skje igjen, sier Refvik.

Han forklarer at politifolkene ute på åstedet må melde raskt inn det de vet, deretter må politiets staber bli raskere til å sjekke ut informasjon og sende den videre til rett sted.

NRK kunne tirsdag morgen fortelle hvordan mye informasjon måtte innom minst fire ledd før den kom fram til statsminsiteren.

Dette kan det bli endringer på.

– Det kan da godt tenkes at vi må kutte i hvor mange ledd informasjonen skal innom før den når statsministeren, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ