Flere anmelder mishandling fra familiemedlemmer

Anmeldelser av mishandling i familieforhold har økt med over 15 prosent i fjor og med over 500 prosent de siste fire årene.

Tove Smaadahl

Leder for krisesentersekretariatet Tove Smaadahl tror flere anmelder familievold enn tidligere.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I 2010 var det 2474 anmeldelser totalt i kategorien mishandling i familieforhold, en oppgang på 15,3 prosent fra 2009. Det viser ferske tall fra Politidirektoratet i STRASAK-tallene for 2010 .

Du kan få oversikt over tallene fra straffesaksregisteret i grafikken over ved å klikke på temaene i toppen.

LES OGSÅ: – Frykter mer vold hvis de anmelder

500 prosent økning siden 2006

Sammenlikner en med 2006, ser vi at det er en dramatisk økning fra 487 til 2474 anmeldelser. Det vil si en økning på mer enn 500 prosent.

Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse, som hadde 2320 anmeldelser i 2010. Dette er en økning på 15,3 prosent fra året før.

Var sammen med voldelig mann i 15 år

«Solveig» var sammen med en voldelig mann i 15 år. På grunn av omstendighetene har hun valgt å bruke et pseudonym.

– Han var ikke voldelig hele tiden, men av og på. Jeg ble veldig isolert og hadde ikke kontakt med venner som før. Jeg forsøkte hele tiden å tilrettelegge ting for å unngå bråk, sier hun til NRK.

For tre år siden tok forholdet slutt.

– Det gikk så langt at jeg skjønte at hvis jeg ikke gikk fra ham da, så ville jeg aldri gjøre det. Jeg ble redd for å være på statistikken over de som dør.

Psykisk vold verre enn slagene

– Det var slag, psykisk terror og vold. Det var nesten verre enn slagene. Når slagene først kom så var en avslutning på en lang periode med psykisk vold.

– Jeg som person ble borte. Jeg kjente ikke igjen meg selv. Man lager sin egen lille verden og melder seg ut av samfunnet. Det er en overlevelsesteknikk.

Hun forteller at venner og familie visste at noe foregikk.

– Mange var redde og holdt seg unna, mens andre har vært der for meg hele tiden.

«Solveig» var i jobb i alle de 15 årene hun ble mishandlet.

– Jobben var redningen min. Det var der jeg klarte å komme meg unna, sier hun.

– Fikk beskjed om at jeg var problemet

Det var et par år inn i ekteskapet at «Solveig» skjønte at ektemannen ikke var som hun hadde forestilt seg.

– Da jeg innså at han hadde problemer ville jeg at han skulle søke hjelp.

«Solveig» tok derfor tok kontakt med lege og psykolog.

– Enden på visa var at psykologen sa at jeg var problemet. Han hadde ingen problemer, det var jeg som laget problemer for ham.

– Jeg klarte å bryte ut av forholdet da jeg ble møtt av politiet med forståelse. Tidligere da jeg anmeldte forholdet fikk jeg ingen hjelp. De sa jeg kunne kontakte dem igjen når jeg var dø. Jeg mistet den gang all tillit til politiet.

Terrorisert i tre år

Da hun klarte å bryte ut av det voldelige forholdet fikk hun hjelp av politiet til å komme seg til krisesenter og sykehus.

Solveig forteller at hun holder seg inne på kveldene og aldri tar de samme bussene i frykt for å bli forfulgt.

– Han får andre til å terrorisere meg. Det har holdt på i tre år. Han får folk til å følge etter meg, kaste stein på vinduet mitt og bryte seg inn i boligen min. Jeg har meldt i fra, men det er ikke noe noen kan gjøre. Politiet har ingen virkemidler de kan bruke.

Flere anmelder forholdene

Leder for krisesentersekretariatet Tove Smaadahl tror ikke det er mer familievold enn før, men at flere anmelder forholdene.

– Vi ser en økning av kvinner som anmelder vold innen familien. Det blir oftere tatt ut tiltale enn tidligere. Jeg har ikke tro på at det er mer vold, men at det er flere som anmelder voldsforhold enn tidligere, sier Smaadahl.

Ifølge Smaadahl tar politiet familievold i større grad på alvor nå enn tidligere.

– Politiet har fått mer kompetanse når det gjelder familievold. Kompetansen er fortsatt ikke god nok, men de har i større grad tatt det på alvor.

– Helse- og sosialtjenesten trenger spisskompetanse på området. Det er også viktig hvordan rettsapparatet håndterer slike saker, sier Smaadahl.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger