NRK Meny
Normal

– Frykter mer vold hvis de anmelder

Få av de som opplever vold og trusler anmelder saken, viser ny undersøkelse. – De tør ikke anmelde når politiet ikke kan beskytte dem, sier foreningene for voldsofre.

Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet

Tove Smaadahl i Norsk Krisesenterforbund sier mange vegrer seg for å anmelde vold fordi de er redde for hevn.

Foto: Montasje: Morten Holm/Stian Lysberg Solum / Scanpix

Politiets nasjonale «innbyggerundersøkelse» viser at folkets tillit til politiet blir stadig bedre . Men av de som faktisk har opplevd kriminalitet, er det en langt fra alle som leverer inn en anmeldelse til politiet i etterkant.

Av de som har vært utsatt for vold trusler eller svindel det siste året, har under halvparten anmeldt saken til politiet, viser undersøkelsen.

Margit Lømo

Lederen i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, krever økte ressurser i beskyttelse av voldsofre som anmelder.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

Fire av ti anmelder vold og trusler. Vold og trusler på grunn av tro farge eller etnisitet anmeldes bare av 32 prosent.

– Vi vet at de fleste sakene blir henlagt, og mange opplever å ikke bli tatt alvorlig i saker. For å unngå dette lar mange være å anmelde, forteller leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo.

Anmeldelse generer vold

I undersøkelsen er det foretatt intervjuer av 5400 mennesker. Det er de som har blitt utsatt for biltyveri eller tyveri fra bil, innbrudd eller tyveri fra bolig, eller ran eller utpressing som i størst grad har anmeldt hendelsen til politiet.

Det å anmelde vold er mye vanskeligere, fordi det i mange tilfeller generere mer vold.

– Politiet har ikke ressurser til å beskytte dem som anmelder vold. Derfor er det mange som ikke tør å anmelde, da de vet at det bare blir trøbbel i etterkant, sier Lømo.

Hun krever at noe blir gjort, og at politiet tar dette på alvor.

– De må sette inn ressurser på dette området, slik at de som anmelder vold, for eksempel i hjemmet, ikke trenger å være redd. De trenger beskyttelse, sier hun.

Prosentandel anmeldt til politiet i 2010

Type kriminalitet:

Anmeldt

Ikke anmeldt

Biltyveri eller tyveri fra bil

80

20

Innbrudd eller tyveri fra bolig

77

22

Lommetyveri, veskenapping e.l på offentlig sted

61

39

Ran eller utpressing

78

22

Svindel, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet

48

51

Hærverk (skade på eiendom eller eiendeler)

52

48

Vold eller trusler om vold

40

59

Vold, trusler eller annen kriminalitet på grunn av din tro, hudfarge eller etnisitet

32

68

Andre kriminelle hendelser

58

41

Overholder ikke besøksforbud

Hun får støtte av Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Hun forteller at kun 32 prosent av kvinnene som kom på krisesenter i fjor, anmeldte forholdet. Mange av disse anmeldte ikke, fordi de er redd for mer vold.

– Samfunnet må reagere med en gang med voldsalarmer og besøksforbud hvis disse kvinenne skal tørre å anmelde. Det må legges inn økte ressurser og kunnskap i dette, sier hun.

Harald Stanghelle og Ingelin Killengren

Ingelin Killengren sier det er en utfordrende jobb å få de som har blitt utsatt for vold og trusler til å anmelde.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

– Mange opplever at besøksforbudet ikke overholdes, uten at det får noen konsekvenser. Her trenger vi 100 prosent innsats fra politiet.

Stor utfordring

Politidirektør Ingelin Killengreen forteller at dette er et område de arbeider mye med å forbedre, men at det er en stor utfordring.

– Når det gjelder deler av volden, det som går på familievold, så har vi egne voldskoordinatorer i alle politidistrikt. Og både på dette området, og med vold generelt jobbes det med å ta vare på anmelderen.

– Offeret skal stå mer i sentrum enn før, sier hun.

Hun sier de ser på tilbakemeldingene i innbyggerundersøkelsen, og tar med seg det som kommer fram der.

– Også får vi se på det positive, at mange av de sakene som blir anmeldt, også blir oppklart, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger