Hopp til innhold

Nye regler for elsparkesykler: Politiet varsler rutinekontroller og strenge straffer

Nå skal elsparkesykler klassifiseres som motorvogn. Det får konsekvenser for deg, dersom du bryter loven.

To personer kjører elsparkesykkel på Operahuset i Oslo

STRENGERE: Fra og med 15. juni gjelder de samme promillereglene for elsparkesykkel som for bil.

Foto: Annika Byrde / NTB

Fra og med i dag, 15. juni, innføres de varslede innskjerpingene for kjøring med elsparkesykler.

En av de største innstramningene er at den alminnelige promillegrensen på 0,2 også skal gjelde for elsparkesykler.

De nye reglene innebærer at elektriske sparkesykler blir omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Runar Karlsen, fagdirektør i Politidirektoratet, sier det er viktig å være klar over at straffereaksjonene også blir deretter.

– Man må være klar over at det er et betydelig strengere reaksjonsregime enn det var tidligere. Det gjelder både straffereaksjonene (bot eller fengsel, journ.anm.), samt tap av førerrett, sier Karlsen.

Runar Karlsen i Politidirektoratet

Runar Karlsen er fagdirektør i Politidirektoratet.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Slik blir straffen

Karlsen forklarer at straffen avhenger av hvor ruset man er om man blir stoppet av politiet, og trekker opp noen hovedkategorier:

  • Opp til 0,5 i promille: Bot
  • Mellom 0,5 og 1,2 i promille: Bot og betinget fengsel
  • Over 1,2 i promille: Bot og ubetinget fengsel, samt tap av førerrett imellom 6 måneder og 5 år

De nye reglene innebærer også at man kan bli straffet om man forsøker å kjøre i ruspåvirket tilstand, eller låner bort elsparkesykkelen til noen som er ruset.

I tillegg rammer den nye klassifiseringen også bøtenivået for ulovlig bruk av mobiltelefon.

– Hvis man fører elsparkesykkel mens man bruker telefon ulovlig vil det medføre et tilbud om et forenklet forelegg på 7450 kroner, pluss tre prikker. Er man 18–19 år og har førerkortet på prøve, vil det medføre dobbel belastning av prikker, sier Karlsen.

De nye reglene innebærer også at personer under 15 år må bruke hjelm på elsparkesykkel, samt en generell aldersgrense på 12 år.

Les også Nå kan du miste lappen hvis du fyllekjører på elsparkesykkel

Åpner for rutinetesting

Karlsen sier det blir opp til hvert enkelt politidistrikt å bestemme hvor mye ressurser som skal brukes på å følge opp de nye reglene.

POD har nå sendt ut en redegjørelse til politidistriktene for hvordan reglene skal håndheves. Karlsen sier det åpnes for at politiet kan gjennomføre rutinemessige tester, uten at det er mistanke, som en form for stikkprøve.

– Ruspåvirket kjøring er et prioritert innsatsområde, og det vil det også være med de nye reglene.

– Om det er grunn til å tro at det er ruspåvirket kjøring, vil politiet selvsagt gjennomføre en rustest, sier Karlsen.

Karlsen er åpen på at politiet ikke vil klare å kontrollere alle som kjører elsparkesykler i helgene, spesielt i de store byene. Han mener også det blir feil å si at politiet skal «jakte» personer som har tatt seg to øl og kjører elsparkesykkel på kvelden.

Elsparkesykler har forårsaket mange alvorlige ulykker, og det er politiets oppgave å forebygge at ulykker skjer. Derfor vil politiet fra tid til annen gjennomføre rutinemessige tester for å forebygge, slik at det er avskrekkende og en viss risiko for å bli tatt dersom man tar sjansen på å kjøre ruset hjem fra fest med elsparkesykkel.

18-åringen Younes er skeptisk til de strenge el-sparkesykkel-reglene

18 år gamle Younes tror politiet kommer til å få mye å gjøre når de skal håndheve de nye promillereglene.

Foto: Martin Zondag / NRK

– Helt umulig

NRK snakker med Maja Jönsson i det hun er i ferd med å låse opp en elsparkesykkel på Majorstua i Oslo.

Hun er egentlig glad for innstramningene. Samtidig kommer hun til å bruke elsparkesykler mindre, siden hun nå risikerer bot om hun kjører etter å ha tatt én øl på byen.

– Jeg har jo en kompis som slo seg ganske kraftig i fylla, da han dro hjem fra et utested. Han slo ut tennene og sånn. Men for min del, som kjører når jeg har tatt én øl, så er det litt kjipt.

18 år gamle Younes er kritisk til innskjerpingene og viser til at det ikke er direkte ulovlig å sykle med promille (selv om det er krav til at syklingen skal skje på «en trygg og hensynsfull måte», journ.anm.).

– Det skjer ulykker med sykler hvert år i fylla, påpeker Younes.

– Hvordan tror du det blir for politiet å passe på folk på elsparkesykkel?

– Helt umulig.

Er du glad for at reglene for el-sparkesykler blir strengere?

AKTUELT NÅ