Hopp til innhold

Norsk selskap kan være tre år unna enestående kreftvaksine

Norske forskere kan ha verdens første universelle kreftvaksine klar om tidligst tre til fire år. Nå står de foran en avgjørende studie for å finne ut om vaksinen virker.

Vaksinen UV1 skal bidra til å styrke immunterapi mot kreftceller.

SLIK VIRKER DET: Vaksinen UV1 styrker immunforsvarets evne til å angripe kreftceller. Kombinert med dagens immunterapi vil den bidra til at de fleste overlever kreft, ifølge forskerne.

Foto: Grafikk: Tom Bob Aronsen / NRK

– Den store drømmen er at kreft kan bli en kronisk sykdom som vi kan behandle, så det blir mer å leve med en kreftsykdom enn å dø av den, det er håpet vårt, forteller Jònas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i Ultimovacs.

Ultimovacs er et norsk legemiddelselskap som utvikler nye løsninger innen immunterapi mot kreft. Selskapet er spunnet ut av forskning på Radiumhospitalet og ble grunnlagt i 2011.

Jonas Einarsson

HÅPER: Jònas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i Ultimovacs.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

De er nå i gang med å utvikle en generell og universell kreftvaksine, noe som er helt enestående innen kreftforskning.

Kan være på markedet om få år

I motsetning til andre kreftvaksiner, som enten er persontilpasset eller rettet mot hver enkelt kreftsykdom, vil vaksinen kunne anvendes i forbindelse med all type kreft og holde den i sjakk.

I tillegg mener selskapet at de har mulighet til å videreutvikle vaksinen for å virke forebyggende for pasienter som for eksempel har arvelig kreft i sin familie.

Hvis alt går som de håper, kan kreftvaksinen være på markedet om tre-fire år. Kombinert med dagens immunterapi vil den bidra til at de fleste overlever kreft, ifølge forskerne.

– Vaksinen bygger på detaljkunnskap om kreftceller, og hvordan immunsystem og kreftceller samspiller, sier Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs.

Immunforsvaret bekjemper kreft hver dag

Flere ganger hver dag oppstår celler i kroppen vår som har kreftlignende egenskaper, og som har potensial til å utvikle seg til kreftsykdom. Heldigvis ordner kroppens eget immunforsvar normalt opp uten at vi merker noe til det som skjer inni oss.

– Grunnen til at det svært sjelden blir kreftsykdom, er at kroppen har en reparasjonsmekanisme og et immunsystem som rydder opp i det før det utvikler seg til sykdom, sier Arnesen.

Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør Ultimovacs

LEDER SELSKAPET: Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs.

Foto: Charlotte Sverdrup

Når det da noen ganger utvikler seg til kreftsykdom, er det fordi svulsten utvikler beskyttelsesmekanismer i form av skjold, som sørger for at immunapparatet ikke klarer å uskadeliggjøre den.

Med immunterapi blir dette skjoldet slått av. Slik får immunapparatet vårt igjen muligheten til å slå kreften tilbake.

Men denne behandlingen hjelper bare rundt halvparten av kreftpasientene som får immunterapi, og det er her vaksinen kommer inn. Den lager enda flere «soldater og offiserer» som kan slå i hjel kreftcellene når skjoldet er borte.

Avgjørende studie

Den er testet ut i fase I på pasienter med prostatakreft med spredning, føflekkreft med spredning og lungekreft med spredning. Dataene fra disse studiene, som har gått på Radiumhospitalet, har vært gode.

Ultimovacs står nå foran en større, avgjørende studie. Rundt 150 pasienter som er rammet av føflekkreft med spredning skal være med på studien, som skal gjennomføres både globalt og ved norske sykehus.

– Den er helt avgjørende. Vi har signaler om at den virker, men vi har ikke testet den ut på mange nok pasienter til at vi kan si det med stor grad av sikkerhet, sier Arnesen.

Selskapet har allerede en rekke kjente norske investorer i ryggen. Til sammen har disse bidratt med flere hundre millioner kroner til forskningen.

– Investorene har vært veldig viktige for oss. Mange har vært med fra starten og har en intensjon om å støtte selskapet og sørge for at vi raskt og effektivt kan dokumentere hva vaksinen kan gjøre for pasienter, sier Arnesen.

Men slike kliniske studier som selskapet nå skal i gang med koster enda mer. Ultimovacs trenger 370 millioner kroner i ny kapital, og derfor skal selskapet på børs.

Gjelsten største aksjonær

Bjørn Rune Gjelsten og far Per Gjelsten

RAMMET AV KREFT: Bjørn Rune Gjelsten og faren etter sistnevntes 25. Birkebeinerrenn i 2009. Takker være immunterapi fikk faren flere år igjen å leve.

Foto: Ivar Brandvol / VG

En av investorene som har vært med fra starten er Bjørn Rune Gjelsten. Han begynte å engasjere seg for kreftsaken da hans far fikk prostatakreft i 2007.

– Selv om far hadde en aggressiv diagnose og det ble gitt to-tre år igjen å leve, så fungerte han og hadde livskvalitet i åtte år, forteller Gjelsten.

Faren Per Gjelsten fikk immunterapi der de tok ut kreftceller fra svulsten, behandlet dem og injiserte de behandlede cellene tilbake.

Når Ultimovacs så bestemte seg for å videreutvikle denne kreftbehandlingen, var Bjørn Rune Gjelsten raskt ute med økonomisk støtte.

Bjørn Rune Gjelsten

INVESTOR: Bjørn Rune Gjelsten er i dag største aksjonær. Han har bidratt med 50,7 millioner kroner og sitter på 30,5 prosent av aksjene i Ultimovacs.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– For meg begynte det emosjonelt, så har det blitt en investering etter hodet, og mye mer etter hvert. Vi skal gjøre en emisjon nå, der har vi allerede forpliktet oss til et betydelig beløp. 25 millioner kroner er det første jeg vil gå inn med nå, sier han.

Han er i dag største aksjonær, har bidratt med 50,7 millioner kroner og sitter på 30,5 prosent av aksjene.

Gjelsten har troen på vaksinen og sier at dersom det blir noe av den, så skal den få en pris som gjør den tilgjengelig for lommeboka til oss alle.

– Det var jo intensjonen da vi brukte de midlene her at det er en vaksine som er tilgjengelig for oss alle, og sånn som det ser ut nå på kostnadssiden, så er det mulig, sier han.

AKTUELT NÅ