Hopp til innhold

Norge stemte Iran inn i FNs kvinnekommisjon da Lysbakken satt i regjering

SV-leder Audun Lysbakken var likestillingsminister da Norge stemte for at Iran ble medlem i FNs kvinnekommisjon i 2010. I går kritiserte han utenriksminister Børge Brende for ikke å svare på om Norge har stemt for eller mot Saudi-Arabias medlemskap i år.

Kvinner i Iran

Iran er nesten like dårlig på likestilling som Saudi-Arabia. Likevel stemte den rødgrønne regjeringen for at de skulle være med i FNs kvinnekommisjon i 2010.

Foto: ATTA KENARE / Afp

Saudi-Arabia er et av verdens mest kvinnefiendtlige regimer, men Iran ligger ikke langt bak. Ifølge World Economic Forums likestillingsindeks ligger Saudi-Arabia på plass 141 av i alt 144 land – mens Iran ligger på plass 139.

Likevel stemte Norge for at Iran skulle være medlem av FNs kvinnekommisjon i 2010. Den gang styrte den rødgrønne regjeringen landet, med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som utenriksminister og Audun Lysbakken som barne- og likestillingsminister.

Utenriksminister Støre hadde ansvaret for Norges stemmegivning, men Lysbakken var den som skulle møte på den årlige kvinnekonferansen til FNs kvinnekommisjon, slik han gjorde i 2010.

– Ikke vanlig å stemme imot

– Jeg synes dette er to litt forskjellige situasjoner, sier Lysbakken til NRK.

– I 2010 skjedde det som er normalt i FN, at det ikke er avstemning. Da er det ikke vanlig å stemme mot. Det kan ikke tolkes som noe positivt signal fra Norge til Iran. Det som er spesielt nå er at det ble bedt om votering. Da ville det være riktig av Norge å sende et signal til Saudi-Arabia gjennom vår stemmegivning.

SVLM Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken mener man ikke kan sammenlikne situasjonen i 2010 og 2017.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Norge hadde full anledning til å be om avstemning også i 2010 – om Iran skulle være med eller ikke. Da kunne Norge protestert ved å stemme nei til landet. Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Det kan ikke tolkes politisk på den måten. Hva det var av diskusjon i regjeringen den gang kan jeg ikke redegjøre for.

– Men er du kritisk – selvkritisk – til at den rødgrønne regjeringen støttet Iran som medlem i 2010?

– Jeg har svart det jeg har lyst til å svare på det, sier Lysbakken.

Støre hadde ansvaret for at Norge stemte for Iran

NRK ba Arbeiderpartiets daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre om svar på hvorfor Norge stemte for Iran i 2010. Hans kommunikasjonssjef sendte NRK dette svaret, fra Anniken Huitfeldt, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité:

Støres tale til Arbeiderpartiets landsmøte 2017

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde ansvaret for at Norge stemte for Iran som medlem i FNs kvinnekommisjon.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi sitter ikke med full oversikt over all stemmegivning i FN gjennom vår regjeringsperiode. Utenriksdepartementet har denne oversikten. I slike FN-valg blir kandidatland først utpekt av sine regionale grupper. Om den påfølgende utvelgelsen skjer uten votering, er det ikke praksis for å stemme mot.

Audun Lysbakken sier nå at han nå er åpen for at Norge skal innta en ny linjer overfor land som Saudi-Arabia og Iran:

– Norge bør markere vårt syn når vi har anledning. For øvrig synes jeg dette med Iran og den rødgrønne regjeringen bare er en avledningsmanøvre fra en regjering som ikke vil si hva den har gjort nå.

AKTUELT NÅ