Nå blir det igjen vann i tørrlagte elver

Naturvernerne jubler over at EU pålegger norske kraftprodusenter å slippe mer vann ut i elvene. Bransjen frykter milliardtap.

Laksefiske i Gaula i Sør-Trøndelag

VANNFØRING: Kanskje kan flere elver bli åsted for laksefiske når kraftprodusentene må skru på krana, slik som her i Gaula i Sør-Trøndelag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tidligere tiders kraftutbygging førte til at en rekke norske elver ble tørrlagt. Nå skal staten pålegge kraftverkene å fylle elvene med vann.

Fisk og fugl

Målet er å oppfylle EUs vanndirektiv som blant annet stiller krav til miljømål i alle vassdrag. Også de som er bygget ut.

– Vi er kjempeglade for at det nå kommer minstevannføring i en del av de flotteste elvene vi har, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark til NRK.

Her er listen over de mer enn 100 elvestrekningene der Klima- og miljødepartementet ønsker mer vann:

Esmark sier dette er godt nytt for vassdragsnaturen. Fugl, fisk og insekter vil nyte godt av mer vann i elvene.

– Særlig i de tørreste periodene om sommeren er de avhengig av at det er noe vann i elva. Det er den type miljøkrav som kommer inn i de gamle konsesjonene, hvor det tidligere ikke var slike krav, sier Esmark.

– Milliardtap

Men når elvene våkner til liv igjen, betyr det også mindre vann til kraftverkene.

Administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, frykter bransjen vil tape opp mot 10 milliarder kroner, tilsvarende inntektene fra to Alta-kraftverk.

– Nå er det bare dager siden Stortinget sa at vannkraften skal være ryggraden i fremtidens energisystem. Da kan ikke det første tiltaket fra Klimaministeren være å redusere fornybar energi, sier Ulseth til NRK.

Han sier bransjen allerede i dag driver med miljøtiltak i vassdragene for å legge forholdene til rette for fisk.

– Vi må ha tiltak som er bra for miljøet, men ikke redusere kraftproduksjonen, sier Ulseth.

Ulseth sier det er for tidlig å si om strømkundene vil merke regelendringen på regninga.

– Men dette kan gå utover verdiskapning, forsyningssikkerhet og klimatiltak i form av produksjon av fornybar energi, sier Ulseth.

Miljøministeren: – Ingen dramatikk for kraftbransjen

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tror vanndirektivet vil være positivt for vassdragene som blir omfattet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) innrømmer at dette vil gi mindre kraftproduksjon i noen kraftverk. Han mener likevel fordelene oppveier ulempene.

– Dette skjer for å sikre bedre vannkvalitet og å få mer vann tilbake i områder der det er for lite vann. Vi kommer til å få se mer laks, ørret og elvemusling. Vi kommer også til å få bedre muligheter for friluftsliv.

Han avviser at det er knyttet dramatikk til dette for kraftbransjen, selv om han ikke kan si hvor mye mindre kraft som vil bli produsert som følge av tiltakene.

Det er opp til NVE å endelig avgjøre om og hvordan forslagene til departementet skal effektueres.

SISTE NYTT

Siste meldinger