Hopp til innhold

Her bruker gutta sommerferien på å gjøre seg klar for 10. klasse

Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Nå samles de for første gang til et spesialtilpasset opplegg for å øke læringslysten. Ingen jenter har adgang, og alt skjer på guttas premisser.

FYSISK AKTIVITET: Både kroppen og hjernen skal få kjørt seg under den to ukers lange læringsleiren «Guttas Campus».

– Jeg liker matte, jeg bare visste det ikke. Jeg var ikke motivert, men denne campen har gitt meg motivasjon til å bli bedre, forteller 15 år gamle Magomed Khachuroev selvsikkert.

Han peker på motivasjonskortet sitt som henger på veggen i klasserommet på Hadeland folkehøyskole, hvor han og 29 andre 9.klassinger er samlet for pilotprosjektet «Guttas Campus».

Her må deltakerne vurdere sin egen motivasjon på en skala fra 1 til 4, både før og etter timen.

– I dag er jeg på «4». Jeg har sovet og spist godt, sier Magomed før han blir avbrutt av en av de ansatte.

Et stort brøl fyller klasserommet. «Powerbreak!»

Penn og papir må ned og alle skal ut. Det er på tide med hinderløype. Her skal både kroppen og hjernen trenes, og loppene skal ut av blodet før man rekker å gjespe av læreren.

Magomed er fornøyd med Guttas Campus

OPPDAGET NOE NYTT: Magomed Khachuroev tror gutta har mye å lære av hverandre og at han nå har lært hvilken ressurs han kan være selv.

Foto: NRK

– Gutter lærer annerledes enn jenter

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en negativt trend når det kommer til gutters prestasjon på skolen.

De får dårligere karakterer enn jentene på ungdomsskolen, får mer spesialundervisning og dropper oftere ut av videregående.

– Gutter og jenter lærer forskjellig, forklarer Omar Mekki, som er camp-leder på Guttas Campus.

Han beskriver det som en intensiv læringsleir som anvender læringsmetoder som er spesielt egnet for gutter.

– Fast og streng struktur, sikre rammer, tydelige mål og et stort fokus på fysisk aktivitet mellom slagene, forteller Mekki.

Dette gjennomføres i praksis med korte økter og flere pauser med fysisk aktivitet. I tillegg ligger fokuset først og fremst på å ha lyst til å lære, fremfor selve læringa. Hver dag skal guttene jobbe med å videreutvikle flere karaktertrekk som «viljestyrke» og «selvkontroll».

Omar

LÆRING PÅ GUTTERS PREMISSER: Camp-leder Omar Mekki håper pilotprosjektet vil gi økt innsikt i hvordan gutter kan få mer ut av skolen.

Foto: NRK

Tilbudet er gratis for guttene og foresatte og arrangers for første gang i Norge i år etter modell av det danske «Drenge Akademiet».

Karakter viktigere en karakterer

Solen bader over Hadeland og på plenen utenfor skolen er det store smil og svette panner. Hinderløypa er gjennomført.

– Gutta motiverer meg, de hjelper med oppgaver og får ut det beste av meg, forteller Simen Skattum som skal begynne i 10. klasse til høsten.

Simen vil ta med seg erfaringene fra Guttas Campus til 10. klasse

MOTIVERT: Simen Skatten (15) var ikke motivert på skolen, nå har han fått ny motivasjon etter oppholdet på «Guttas Campus».

Foto: NRK

Som de andre guttene var han også skolelei og slet med motivasjonen.

Han mener at samholdet som skapes og fokuset på karaktertrekk har gitt han mye i sommer.

– For å klare målet mitt må jeg ha viljestyrke, optimisme og engasjement, sier Simen og får støtte fra laglederen sin Emad Salah.

Sammen går de gjennom fremgangen til Simen under oppholdet på «Guttas Campus»

– Jeg ville ikke bruke sommerferien min på skole, det er liksom en belønning for å jobbet hele året. Men så kom jeg hit og møtte gutta. De er fantastiske, jeg skal ta med meg disse erfaringene videre, sier Simen med et stort smil før Salah skyter inn.

Lagleder Emad Salah og elev Simen Skattum vurderer ukene som har gått

MOTIVATOR: Lagleder Emad Salah har stor tro på alle elevene sine. Men til høsten begynner den virkelige oppgaven, også da skal elevene følges opp av de ansatte ved «Guttas Campus».

Foto: NRK

– Det er utrolig viktig å jobbe med fag, men det viktigste er ikke karakterene du får, det er karakteren din, understreker lagleder Salah, som tror Simen vil få et nytt og positivt møte med skolen til høsten.

Etter campen får hver elev en personlig mentor, som skal støtte eleven gjennom året i 10. klasse, og følge overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Jenter trenger hjelp også

Forskere har gjennomført mange undersøkelser, men så langt gitt få konkrete svar på hvorfor guttene ligger etter på skolen.

Derfor har regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å kartlegge årsakene og finne tiltak som kan jevne ut forskjellen mellom kjønnene.

Leder for Stoltenbergutvalget, Camilla Stoltenberg, sier hun ikke har god kjennskap til «Guttas Campus», men at hun ønsker tiltaket velkommen.

Camilla Stoltenberg

VIL UTJEVNE FORSKJELLEN: Leder for Stoltenbergutvalget, Camilla Stoltenberg, sier det er utfordrerne å kartlegge årsakene til kjønnsforskjellen i skolen.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Det er varslet at Stoltenbergutvalget skal levere sin innstilling med svar på hva myndighetene skal gjøre med kjønnsforskjellene i skolen på nyåret.

AKTUELT NÅ