Rettsmøte om Behring Breivik for lukkede dører

Oslo tingrett har besluttet å lukke dørene når Anders Behring Breivik fremstilles for varetekt og isolasjon fredag. Massedrapsmannen får heller ikke møte dommeren i kjole og hvitt.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik på vei fra retten til politihuset

Terror-siktede Anders Behring Breivik fotografert i en politibil på vei fra retten til politihuset mandag 25. juli. Da ble han varetektsfengslet i åtte uker med fire uker fullstendig isolasjon.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / SCANPIX

I rettsmøtet fredag 19. august er det bare spørsmålet om isolasjon som skal behandles.

Da Anders Behring Breivik ble framsatt for retten tre dager etter terrorangrepene ble han varetektsfengslet i åtte uker.

Når en siktet i en straffesak samtykker til politiets ønske om fengsling, er det vanlig at spørsmålet behandles av retten uten at siktede er til stede, en saksgang kjent som kontorforretning.

Siktede Anders Behring Breivik skal derimot ha ytret ønske om å få være til stede i retten.

– Generelt er min klient opptatt av å være til stede i retten, har forsvarer Geir Lippestad tidligere sagt til VG Nett

Frykter medhjelpere

En av begrunnelsene for å holde rettsmøtet for lukkede dører, er at politiet frykter at den terrorsiktede skal få mulighet til å kommunisere med andre eventuelle medhjelpere.

Retten baserer sin beslutning på at politiet ikke har kommet til bunns i spørsmålet om at siktede kan ha hatt medhjelpere ved de to terroranslagene.

– I en sak som denne har retten forståelse for at politiet trenger tid for å etterprøve siktedes opplysninger om at han har utført handlingene alene.

– Politiet har så langt innhentet et omfattende etterforskningsmateriale. Det vises i denne forbindelse også til siktedes egen forklaring om at det finnes to andre «celler» i Norge, skriver timngrettsdommer Hugo Abelseth i sin kjennelse.

Les hele kjennelsen på Oslo tingrett sine hjemmesider

Isolasjon i strid med regler

Tidligere i dag ble det kjent at Behring Breivik har sittet på isolasjon lenger enn det egentlig er åpning for i reglene. Oslo tingrett innrømmet at å innvilge fire uker isolasjon allerede i første fengslingsmøte ikke er i tråd med loven og praksis fra Høyesterett.

Tingrettsdommer Kim Heger ved Oslo tingrett sa at det ble begått en feil under det lukkede fengslingsmøtet.

– Det er riktig at fengslingskjennelsen inneholder en feil etter høyesterettspraksis som ingen var kjent med i rettsmøtet, sa Heger til Aftenposten.

Bakgrunnen er at Høyesterett i en sak i 2005 slo fast at det ikke er adgang til å isolere noen for mer enn to uker i første fengslingsmøte. Isolasjonsbestemmelsen åpner bare for fire ukers isolasjon «ved forlengelse av en allerede besluttet isolasjon», skrev Høyesterett for seks år siden.

Dette betyr at retten ikke kan ilegge fire ukers isolasjon før tidligst i andre fengslingsmøte.

Det var politiet som ba om fire ukers isolasjon før fengslingsmøtet som ble holdt bak lukkede dører tre dager etter terrorangrepene. Også politiadvokat Christian Hatlo sier til Aftenposten at de under rettsmøtet ikke var klar over høyesterettspraksisen.

Selv om kjennelsen fra tingretten om fire ukers isolasjon var i strid med rettspraksis valgte Anders Behring Breivik å ikke anke avgjørelsen.

Krav om klesplagg

Den terrorsiktet skal ha ønsket å møte dommeren iført kjole og hvitt.

Da han ble varetektsfengslet for snart fire uker siden ønsket 32-åringen å ha på seg en hjemmelaget uniform, men fikk nei. Det får han heller ikke lov til kommende fredag heller.

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at også den bekledning siktede nå ønsker å fremstilles i, hensett til sakens svært alvorlige karakter,
virke unødvendig forstyrrende, krenkende og provoserende og at den derfor også vil krenke domstolens verdighet, står det i rettens beslutning om bekledning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger