Gikk til krig uten å kjenne til etterretningsgruppe

Tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer kjente ikke til den hemmelige etterretningsgruppen E 14 da hun ga klarsignal for at Norge skulle delta i den kontroversielle bombingen på Balkan i 1999.

Video 8a3dea3e-2271-470a-baab-828a3eca88ec.jpg

Tidligere forsvarminister Eldbjørg Løwer viste ikke om E 14 gruppen.

– Jeg ble ikke informert om navnet på en slik gruppe, sier tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer til NRK.

Spydspiss

I ti år, fra 1996 til 2006, skal E 14, eller seksjon for spesiell innhenting, ha operert i tre verdensdeler.

Formålet skal ha vært, ifølge VG, å skaffe til veie informasjon som kunne øke sikkerheten til norske styrker på Balkan.

– Jeg kjente til at det ble hentet inn informasjon, men jeg kan ikke huske at jeg fikk informasjon om at dette var en spesiell måte å gruppere informasjonsinnhentingen på, utdyper Løwer.

De fleste agentene var ansatt i andre avdelinger i Forsvaret når de ikke var ute på oppdrag i utlandet, og flere av dem var rekruttert fra Marinejegerkommandoen.

Agentene fungerte som parhester når de var ute i felt, som oftest for to til tre måneder av gangen. Ifølge VG opererte de i land som Bosnia, Kosovo, Makedonia, Serbia, Sudan, Libanon, Syria, Irak og Afghanistan, ofte under dekke av å være studenter.

Norske etterretning i forkant av bombing

På 90-tallet raste konflikten i Jugoslavia. Det var på denne tiden at det ble opprettet en liten ad-hoc-gruppe på et par titalls personer i forsvaret. De skulle være spydspissen i Norges etterretningstjeneste.

Da Norge var med på NATOs bombing på Balkan, var det norske agenter som bidro med verdifull informasjon fra bakken, men den daværende forsvarsministeren kjente ikke til gruppen.

– Informasjonen som de norske etterretningsoperatørene kom med i forkant av bombingen av Kosovo hadde stor betydning. Og vi fikk alltid vite at den informasjonen vi fikk var spesielt god, og at vi kunne stole på den. Dette var en del av beslutningsgrunnlaget, sier Løwer.

EOS-utvalget informert

Etter det NRK kjenner til skal Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, ha vært informert om arbeidet gruppen gjorde.

– Etterretningsgruppene er helt avgjørende for den gode oppgaveløsning til etterretningstjenesten og de har en viktig oppgave i våre styrkebidrag til internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo, som ikke ønsker å kommentere operative forhold, men understreker at dette er en viktig del av Norges forsvar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger