Utelukker ikke at pasientdata har kommet på avveie

PST mistenker at angrepet mot datasystemene til Helse Sør-Øst er gjort av en annen stat. – Omfanget av dataangrepet er uklart, sier helseminister Bent Høie.

– Så langt ser det ikke ut som at det har gått utover pasientsikkerheten, pasientbehandlingen eller pasientdata, men det siste kan ikke utelukkes, sier Bent Høie.

DATAANGREP: Helseminister Bent Høie og justisminister Sylvi Listhaug sier begge at alle tilgjengelige ressurser er satt inn for å jobbe med denne saken.

– Så langt ser det ikke ut som at det har gått utover pasientsikkerheten, pasientbehandlingen eller pasientdata, men det siste kan ikke utelukkes, sier Bent Høie.

Han og nylig påtroppende justis – og innvandringsminister Sylvi Listhaug informerte om saken på en pressekonferanse torsdag klokken 16.30.

– Håndtering av denne saken har høy prioritert, og alle tilgjengelige ressurser er satt på saken. Det fullstendige omfanget av angrepet er fortsatt uavklart. Dette kommer til å ta tid, sier han.

– En alvorlig sak

Mandag 8. januar ble Helse Sør-Øst varslet om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene i regionen.

Varselet kom fra Sykehuspartner, som har ansvaret for all IKT-drift i helseforetaket. Måten innbruddet ble gjort på tyder på at aktørene er svært avanserte og profesjonelle.

– Det er en alvorlig situasjon, og det er satt inn tiltak for å begrense konsekvensene. Det er alvorlig at en avansert og profesjonell aktør klarer å bryte seg inn i våre system, sier justisminister Sylvi Listhaug.

– Vi har klargjort og avtalt at vi kan få bistand fra andre land, hvis vi får behov for det, sier hun.

Listhaug vil ikke svare på hvem de tror at kan stå bak angrepet, siden saken er under etterforskning.

– Har visst at systemet ikke var godt nok

– Denne typen angrep vitner om at vi må jobbe kontinuerlig for å jobbe med sikkerheten. Helse Sør-Øst har tidligere anerkjent at de har hatt et IKT-system som ikke har vært godt nok, sier helseminister Bent Høie.

NRK avslørte i mai 2017 at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang til pasientdata ved Helse Sør-Øst.

Arbeidet med dataangrepet blir koordinert av Felles cyberkoordineringssenter, som består av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST, Etterretningstjenesten og Kripos.

Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen, sier på pressekonferansen at de har iverksatt en rekke tiltak, men vil ikke gå inn detaljert om hvilke tiltak.

– Jeg kan forsikre at de tiltak vi kan iverksette, vil bli dét fortløpende, sier han.

– Mistanke om en fremmed stat

På tirsdag fortalte PST om angrepet på en pressekonferanse. De skal etterforske saken som et mulig brudd på straffeloven § 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Vi vet ikke hvem som står bak angrepet. Det er altfor tidlig å gi noe mer informasjon om hva vi står ovenfor, sa Line Nyvoll Nygaard, politiadvokat i PST i en pressekonferanse tirsdag.

– Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur. Dette kan være opplysninger om helseberedskap, sa Nygaard.

Helse Sør-Øst omfatter rundt 2,8 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland., Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Se hele pressekonferansen her:

Helseminister Bent Høie og justisminister Sylvi Listhaug vil være tilgjengelige for pressen i forbindelse med 
dataangrepet mot Helse sør-øst
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger