Hopp til innhold

«My AI» svarar deg snart med reklame – Forbrukarrådet er kritiske

Kommersielle selskap kan snart betale for å få produkta sine anbefalt av Snapchat sin tekstrobot. Forbrukarrådet ber foreldre følge meir med på borna sine.

Skjermbilde av My AI fra Snapchat

Snart skal Snapchat byrje med reklame i tekstroboten. Då kan kommersielle selskap betale for at «My AI» anbefaler produkta deira og sender lenker til brukarane.

Foto: Skjermdump / Snapchat

Snapchat sin nye tekstrobot «My AI» har gjort kunstig intelligens tilgjengeleg for alle.

Også dei yngste brukarane.

Roboten kan svare på det meste du lurer på, som kor næraste matbutikk er, eller når sola går ned.

Då får du eit svar tilbake, generert av statistiske algoritmar.

Illustrasjonsbilde av snapchat my AI tatt på taket av mcb.

«My AI» ser ut som ein Snapchat-ven, men er ein robot.

Foto: Alvilde Flaa / NRK

Men no skal Snapchat ta dette eit skritt vidare, og byrje med reklame i tekstroboten.

Då kan kommersielle selskap betale «My AI» for å anbefale produkta deira og sende lenker.

I alle fall om vi skal tru Snapchat.

Dei skriv at dei eksperimenterer med korleis «My AI» kan komme med «nyttig informasjon på riktig tidspunkt» i samtalane sine.

Døme er tidleg testing av sponsa lenker og kopling av partnarar som er relevante for ein samtale i same augneblink som han har skjer.

– Samtidig hjelper vi samarbeidspartnarane våre med å nå brukarane ( «Snapchatters», journ. anm.), som har vist interesse for det dei sel, heiter det.

NRK sa til «My AI» at vi var 13 år trengde proteinpulver for å bygge musklar.

Då vart vi sendt direkte til ei side som selde slike produkt.

– Baklengs inn i framtida

Finn Myrstad er fagdirektør for digitale tenester i Forbrukarrådet. Han er særleg bekymra for korleis unge brukarar blir påverka av reklame i tekstroboten.

– «Venen» er tilgjengeleg heile døgnet og svarar deg med det same. Svara er tilpassa kvar enkelt, og difor kan born og unge lett bli knytt til tekstroboten. Då er brukarane ekstra sårbare og kan lettare bli manipulerte, seier han.

Fagdirektør digitale tjenester i Forbrukerrådet Finn Myrstad

Finn Myrstad er fagdirektør for digitale tenester i Forbrukarrådet.

Foto: Forbrukerrådet

Myrstad syns det er rart at Snapchat skal byrje med betalte lenker, samtidig som EU arbeider med eit nytt regelverk om reklame retta mot born.

– Ein må vere varsam med slik reklame. Snapchat legg opp til ei stor og automatisk marknadsføring retta mot born, som kjem til å bli ulovleg med nye reglar frå EU. Det verker som at Snapchat går baklengs inn i framtida, meiner Myrstad.

Frå pratemaskin til seljar

Leonora Onarheim Bergsjø, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, har spesialisert seg på forholdet mellom ny teknologi og etikk.

Leonora Onarheim Bergsjø innendørs på Blindern

Leonora Onarheim Bergsjø har forska på digital etikk og kunstig intelligens.

Foto: Martin H. W: Zondag / NRK

Ho er svært kritisk til at tekstroboten til Snapchat etter kvart skal gi betalte svar til brukarane sine.

– Chatbotar har til no vore pratemaskiner, som no også skal vere seljarar. Dei sel produkt til born og vaksne i situasjonar der dei kanskje heller treng tillit enn reklamar.

Krev at statsråden kjem på bana

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad krev no at regjeringa kjem på bana.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

I eit skriftleg spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) spør han mellom anna korleis dei sikrar at lovverket følgjer den rivande teknologiske utviklinga.

I svaret skriv Toppe at ho deler uroa til Ropstad.

Samstundes minnar ho om at marknadsføringsloven har eit spesielt vern mot reklame for barn.

– Tidleg fase

NRK har vore i kontakt med den nordiske delen av Snapchat,

Dei skriv i ein e-post at selskapet er i byrjinga av å teste ut sponsa lenker i chatten med «My AI».

Vidare skriv ein representant for Snapchat at dei held på å utvikle eit nytt system, der chatboten tek omsyn til brukaren sin alder.

Snapchat har også innført ein funksjon som gjer det mogleg for føresette å sjå om tenåringane deira pratar med «My AI», og kor ofte dei gjer det.

– Vi arbeider konstant med å ta stilling til lokale reglar og krav, særleg fordi AI-landskapet utviklar seg raskt, og vi vil halde fram med å tilpasse oss lokale juridiske krav.

I ein presentasjon tidlegare i år seier Snapchat at selskapet heile tida arbeider for at brukarane skal vere trygge.

Burde avgrense bruken

Finn Myrstad, i Forbrukarrådet, meiner at foreldra må kommunisere tydleg til borna at «My AI» og andre tekstrobotar ikkje gir svar basert på kjensler, men algoritmar.

– Den gir svar som er automatisk generert basert på statistiske algoritmar, og er i beste fall god underhaldning, men i verste fall ei kjelde til feilinformasjon og dårlege råd. Eg ville sagt til borna at ein burde avgrense bruken, og berre bruke tekstroboten som lett underhaldning.

Snapchat har ikkje svart på NRKs spørsmål om når sponsa lenker blir innført.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger