Hopp til innhold

Koronautbrudd på teaterskole – reglene åpner for å skrote 1-meteren

Ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo har nesten alle studentene som jobbet med en forestilling fått påvist koronasmitte. Myndighetenes råd for kunststudier åpner for å fravike 1-metersregelen.

Høyskolen Kristiania

THE SHOW MUST GO ON: Musikkteaterhøyskolen er en del av stiftelsen Høyskolen Kristiania. Flere studenter er smittet etter arbeidet med en forestilling som var en del av undervisningsopplegget i forrige uke.

Foto: Georg Aamodt

35 studenter og tre lærere har den siste tiden jobbet med en forestilling ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo. Musikkteaterhøyskolen er en del av Høyskolen Kristiania, som er privat eid.

34 av de som jobbet med forestillingen har fått påvist koronasmitte, opplyser skolen. Til sammen er 62 personer satt i karantene i forbindelse med utbruddet.

Gir rom for fysisk nærhet

Det generelle rådet er å holde seg minst 1 meter unna andre. Men myndighetenes råd gir rom for at kravet om 1 meters avstand kan fravikes noen ganger. Det gjelder blant annet for forestillinger i kunstfag. Det er paragraf 13 i covid-19-forskriften som åpner for dette.

– Det vil det på grunn av fagets egenart være situasjoner hvor 1-metersregelen ikke kan overholdes. For eksempel i forbindelse med skuespill og dans. Da har høyskolen gjort konkrete vurderinger, og vi opererer da innenfor rammene av gjeldende forskrift. Det sier markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania Stein-Oddvar Evensen.

– Her skal høyskolen, på lik linje med andre kunstfaglige utdanningsinstitusjoner, utvise særdeles forsiktighet for at ikke en smittesituasjon skal kunne oppstå. Dette har dessverre skjedd i dette tilfellet, sier Evensen.

Stein-Oddvar Evensen

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen sier skolen skal gjennomgå rutiner for å hindre smitte fremover.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Skal gjennomgå rutiner

NRK er kjent med at andre kunstfaglige utdanninger har tatt ned all fysisk undervisning på grunn av smittesituasjonen.

Burde dere løst undervisningen annerledes sett i retrospekt?

– Vi justerer vår undervisning etter den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen. I ettertid ser vi at det her har oppstått situasjoner som har bidratt til smitte blant studentene, noe som er leit med tanke på dem som er blitt syke nå. Vi vil gå gjennom rutinene for gjennomføring av denne typen undervisning for å forhindre at dette skjer igjen, sier Evensen.

På spørsmål om det er innenfor regelverket at 35 studenter øver sammen til en forestilling under en pandemi, viser Kunnskapsdepartementet til rådene fra Folkehelseinstituttet.

I rådet heter det at høyskoler må følge generelle smittevernråd, men at avstandskravet kan fravikes ved gjennomføring av forestillinger. Under øvelser bør 1 meter avstand tilstrebes.

Verken Helsedepartementet eller Kunnskapsdepartementet vil kommentere smitteutbruddet ved Musikkteaterhøyskolen spesifikt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ