Hopp til innhold

Kommunene varsler velferdskutt

Rundt halvparten av landets kommuner må kutte i velferdstilbudet neste år. Kuttene vil ramme omsorgstjenester, skole og barnehager.

Voie skole i Kristiansand

Voie skole i Kristiansand er blant skolene som til neste år kan oppleve kutt i støtten fra kommunen.

Foto: NRK

Det viser NRKs kommuneundersøkelse hvor 250 av de 430 ordrørerne i landet har svart.

I undersøkelsen sier halvparten av ordførerne at økonomien i sin kommune ser noe eller vesentlig dårligere ut i 2011 enn i år. Kun 12 prosent tror at utsiktene til økonomier neste år blir bedre enn i år.

Rundt halvparten av ordførerne sier at de må kutte eller gi innbyggerne et dårligere velverdstilbud på ett eller flere områder.

Kuttene vil, ifølge undersøkelsen, ramme de fleste sektorer. Både skoler, barnehager, eldreomsorgen, kultur, idrett, samferdsel og helsesektoren må regne med kutt.

Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen (H) er blant dem som må kutte i skolebudsjettene og i eldreomsorgen.

Kutter sykehjemsplasser

– Vi gjør store kutt i skolene og omsorgssektoren. Vi klarer ikke å gjennomføre den veksten og de kvalitetsforbedringen som vi burde ha gjort. Vi må kutte der hvor våre utgifter er størst, og det er skole- og omsorgssektoren som trekker de aller største delene av kommunens utgifter, sier Sørensen.

Kommunen lar blant annet være å bygge 21 planlagte sykehjemsplasser.

– Vi er ikke i stand til å opprette nye sykehjemsplasser, selv om det et uttalt rikspolitisk mål, sier Sørensen.

Sørensen mener kommunenes gjeld er en av grunnene til at så mange må kutte i velferdstilbudene.

– Kommune-Norge har i dag ekstremt høy gjeld. Vi kan ikke holde på slik, fordi inntektene har ikke økt i samsvar med økte investeringer og økte driftsskostnader, sier Kristiansandsordøreren.

Flere store enn små må kutte

Det er flere store kommuner enn små kommuner som sier de må kutte ned på aktiviteten.

KS-direktør Sigrun Vågeng mener det skyldes regjeringens måte å dele ut penger på.

– Inntektssystemet for kommunene er lagt om, slik at endel av de store byene har fått mindre penger til disposisjon for kommende år.

Direktør i kommuneorganisasjonen KS peker også en av årsakene til pengemangelen i kommunene, er at det blir flere av oss. Dermed må flere dele de pengene som er til disposisjon, og at fordi vi lever lenger er det også økte pensjonskostnader i de fleste kommunene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger