Hopp til innhold

Kilder til NRK: Vil at utenlandsstudenter betaler for studier i Norge

Regjeringen legger opp til at utenlandsstudenter selv må betale for å studere i Norge. Detaljene kommer i statsbudsjettet for neste år, etter det NRK erfarer.

Spørretime på Stortinget

BUDSJETT: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe er minister for høyere utdanning og forskning.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det har vært et omdiskutert spørsmål i mange år, også innad i Senterpartiet. Men nå kan Sp-nestleder Ola Borten Moe glede seg over et gjennomslag han har kjempet for lenge.

I forslaget til statsbudsjett for neste år går regjeringen nå nemlig inn for å la utenlandsstudenter betale for studier i Norge, får NRK opplyst.

NRK kjenner ikke nøyaktig til hvordan forslaget skal rammes inn. Men i Danmark og Sverige betaler utenlandske studenter avgift.

Danmark innførte studieavgifter for internasjonale studenter i 2006, men den danske avgiften rammer ikke studenter fra EU og EØS-området.

Den gjelder heller ikke for studenter på utvekslingsprogrammer eller studenter som har permanent oppholdstillatelse i Danmark.

Sverige har et lignende system.

Regjeringen med Høyre og Fremskritspartiet ønsket i sin tid å innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU og EØS, men forslaget ble stanset av KrF og Venstre i 2014.

Ved studiestart i fjor høst ble det anslått at det var omkring 12.500 helgradsstudenter og rundt 8.500 utvekslingsstudenter fra utlandet ved norske universiteter og høyskoler.

Nord universitet, Bodø

BETALING: Regjeringen ønsker at utenlandske studenter som kommer til Norge, skal betale skolepenger, ifølge NRKs kilder.

Foto: Bente H. Johansen

Ville fjerne

I 2017 gikk landsmøtet til Senterpartiet inn for å fortsette praksisen med at utenlandske studenter får studere gratis i Norge.

Saken var viktig ikke minst for Senterungdommen, som den gang ble ledet av Ada Arnstad. Nå er hun politisk rådgiver i Finansdepartementet og tilknyttet en regjering som altså vil innføre skolepenger for utenlandsstudenter.

På motsatt side av diskusjonen i Senterpartiet den gang sto nestleder og nåværende statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe.

– Det er på tide å innføre skolepenger for utenlandske studenter i Norge, skrev han i en NRK-kronikk den vinteren.

– Norge er et av svært få land i verden som har gratis universitets- og høyskoleutdanning for utenlandske studenter, sa Moe.

Han argumenterte også med at systemet står i kontrast til hvordan norske studenter møtes i utlandet, der det er vanlig med høye studieavgifter som bare delvis blir dekket av lånekassen.

– I tillegg øker presset på studentboliger der utenlandske studenter naturlig nok ofte har fortrinnsrett – et formål staten årlig også bruker store beløp på. Vi betaler når vi studerer i utlandet, de burde betale her, skrev han.

Les også Utlendinger må betale for seg

13590850

– Stenger døren for verden

Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja er sterkt kritisk til en eventuell innføring av skolepenger.

– Med regjeringens forslag vil vi kun få de rikeste, ikke de dyktigste internasjonale studentene. Ola Borten Moe stenger døren til verden, sier Raja.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener all høyere utdanning skal være gratis, både for norske og internasjonale studenter.

De frykter at forslaget etter hvert vil føre til at flere studentgrupper må betale for utdanning i Norge.

Maika Godal Dam, leiar i Norsk studentorganisasjon (NSO)

Maika Godal Dam i Norsk studentorganisasjon frykter at flere studentgrupper vil måtte betale for utdanning.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Viss man først åpner denne døren vil det være lett å utvide senere. Det bryter med det fundamentale prinsippet om at utdanning skal være gratis i Norge, sier NSO-leder Maika Godal Dam.

Hurdalsplattformen: Skal være gratis

Når regjeringen nå, ifølge NRKs kilder, innfører skolepenger for utenlandske studenter i Norge, vil det bli stilt spørsmål ved om Arbeiderpartiet og Senterpartiet går mot sin egen regjeringserklæring.

I Hurdalsplattformen heter det nemlig at høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.

Fremskrittspartiet har lenge kjempet for å bli kvitt ordningen som gjør det mulig for internasjonale studenter å studere gratis i Norge.

Roy Steffensen

SKOLEPENGER: Frps Roy Steffensen ledet utdanningskomiteen på Stortinget i forrige periode.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) viser Frps Roy Steffensen til et anslag fra Kunnskapsdepartementet om at utenlandsstudentene koster om lag 3,5 milliarder kroner årlig.

I spørsmålet som ble stilt i fjor, ville Steffensen vite om ordningen med gratis studier for utenlandsstudenter skal videreføres.

– Regjeringens politikk er at høyere utdanning fortsatt skal være gratis i Norge, også for internasjonale studenter, svarte Moe.

Men det var altså den gang.

AKTUELT NÅ