Hopp til innhold

Får 100.000 av staten – må godta at kvinner og menn kan sitte sammen

Den omstridte organisasjonen Islam Net får 100.000 kr av staten. – Kan legitimere ekstremisme, advarer én islamforsker. – Vil styrke integreringen, mener en annen.

Fahad Qureshi

STATSSTØTTE: Islam Net har søkt offentlige midler til å forebygge tvangsekteskap, og fikk til slutt 100.000 kr til arbeidet. Her er organisasjonens leder, Fahad Qureshi, avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Martin H.W. Zondag / NRK

Først fikk den muslimske organisasjonen avslag da de søkte om statlige penger til å arrangere en temadag mot tvangsekteskap. Men etter en klage snudde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

– Vi er kjent med at det er en organisasjon som prediker en konservativ form for islam. Vi tror likefullt det er riktig å støtte denne organisasjonen, fordi de er kjent som motstandere av tvangsekteskap, sier seksjonsleder Morten Tjessem til NRK.no.

Staten nekter å støtte tvungen kjønnsdeling

Men pengene kommer med krav om at kvinner og menn skal få sitte ved siden av hverandre dersom de ønsker det.

Bakgrunnen er at Islam Net tidligere har arrangert kjønnsdelte møter på Høgskolen i Oslo der kvinner og menn måtte bruke separate innganger.

Ifølge Tjessem er det uaktuelt å bruke offentlige midler til å støtte et arrangement som ikke lar folk sitte hvor de vil.

– Det opplever vi som urimelig, og det kan også grense mot diskriminering. Det har vi sagt til Islam Net, at en slik praksis vil stride mot grunnverdier i vårt samfunn.

Dette betyr i praksis at Islam Net må påse at ingen, på grunn av sitt kjønn, nektes å sitte hvor man ønsker. Bakgrunnen for dette vilkåret er at IMDi ikke finner det riktig å benytte offentlige midler til å arrangere et åpent møte hvor personer fra motsatt kjønn ikke kan velge å sitte sammen, da vi anser at det vil stride mot grunnverdier i samfunnet.

Tilskuddsbrev fra Imdi, 04.07.12

NRK.no har forsøkt å få en kommentar fra Islam Net, men organisasjonen stilte krav om å kunne trekke alle sine uttalelser i etterkant dersom artikkelen hadde det de mente var en urettferdig vinkling eller innhold. NRK kunne ikke gå med på slike betingelser.

Professor: Islam Net er bedre enn sitt rykte

Islam Net har også forpliktet seg til at de ikke kan bruke tilskuddet på 100.000 til å invitere foredragsholdere uten å forsikre seg om at de er «tilhengere av at norsk lov gjelder i Norge, herunder er eksplisitte motstandere av vold mot og fysisk/psykisk avstraffelse av kvinner og barn».

Ulrika Mårtensson, som er professor i religionsvitenskap ved NTNU, mener pengestøtten fra staten kan føre til at Islam Net knytter seg sterkere til samfunnet rundt.

Ifølge professoren foregår det en debatt internt i organisasjonen om synet på demokrati og det norske samfunnet, der flertallet ønsker en mer åpen holdning.

– Det er viktig å støtte den majoriteten, slik at de får oppbakking i sin argumentasjon mot de som har mer radikale standpunkt og som vil holde seg på avstand fra ikke-muslimer, sier hun.

Mårtensson har tidligere observert arrangementer i regi av Islam Net, og hun mener organisasjonen har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Man kan ikke kalle Islam Net for ekstremistisk. Vi kan vel kalle dem for verdikonservative. Men det er ikke det samme om ekstremister, sier hun.

Islamforsker: Islam Net er udemokratiske

Lars Gule

SKEPTISK: Filosof og samfunnsdebattant Lars Gule mener Islam Net forfekter en udemokratisk religionsforståelse.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix
Linda Alzaghari-Daglig leder Minotenk

AMBIVALENT: Linda Alzaghari i Minotenk mener det er både positive og negative sider ved at Islam Net får statlige penger til å forebygge tvangsekteskap.

Foto: FOTO: Minotenk.no

Islamforsker og tidligere leder av Human-Etisk forbund, Lars Gule, er uenig. Også Gule har deltatt på møter med Islam Net, men han har en helt annen oppfatning enn Mårtensson.

Ifølge Gule er Islam Net en udemokratisk, kvinnefiendtlig organsisasjon med ekstreme målsettinger og verdier.

– Det er en salafistisk organisasjon. De er ikke jihadister som går inn for vold, men de mener at likestilling, demokrati, og likebehandling av muslimer og ikke-muslimer er i strid med Guds vilje, hevder han.

Gule sier likevel at han ikke kan slå fast at det er galt av staten å gi penger slik at Islam Net kan arrangere en temadag mot tvangsekteskap.

– I forhold til den problemstillingen er det viktig å mobilisere alle gode krefter som bidrar til å bekjempe tvangsekteskap. Men dilemmaet er at pengestøtten kan bidra til å styrke legitimiteten til denne organisasjonen, sier Gule.

– Islam forbyr tvangsekteskap

Han viser til at Islam Net er krystallklare på at islam forbyr at kvinner og menn kan tvinges inn i ekteskap mot sin vilje.

På sine nettsider ramser de opp en rekke Koran-vers og religiøse tekster for å underbygge forbudet.

«Det er altså ingen tvil om at tvangsekteskap er forbudt i Islam, og om det allikevel skulle forekomme, har kvinnen rett til å få opphevet ekteskapet,» konkluderer organisasjonen.

Linda Alzaghari, som leder den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, sier Islam Nets fokus på at tvangsekteskap strider mot Guds vilje kan ha stor gjennomslagskraft i sterkt religiøse miljøer.

– Islam Net kan nå ut til veldig mange som lider under tvangsekteskap- problematikken. Og vi har kjennskap til at religiøse argumenter kan brukes som et forhandlingskort overfor foreldregenerasjonen, sier hun til NRK.no.

– Sterk sosial kontroll

Men hun er ikke udelt positiv til at Islam Net får penger fra staten.

– De gir ikke ungdommene særlig slingringsmonn til å ta egne valg selv. Ungdommene kan gå fra en type sosial kontroll hos foreldrene og slekta til en annen type sosial kontroll hos Islam Net, hevder hun.

På sine nettsider referer organisasjonen blant annet til en islamsk domsavsigelse, kalt fatwa, som kommer med svært strenge regler for hvordan kvinner og menn skal omgås hverandre.

En mann som ønsker å gifte seg med en dame, må aldri snakke med henne alene. Helst bør all kommunikasjon foregå gjennom «meglere», og dersom det ikke er mulig må kvinnen ha heldekkende burka eller gjemme seg bak en dør.

«Du har ikke fridd til denne jenta enda, så du må være veldig forsiktig og unngå å utsette deg for fitnah (fristelse, red. anm.) ved å ta alle mulige forholdsregler for å oppnå dine mål, uten å henvende deg til denne jenta,» er svaret en ung frier får på sitt spørsmål.

– Islam Net utfordrer foreldregenerasjonen

morten tjessem, imdi

TILLIT: Morten Tjessem sier Imdi har forsikret seg om at Islam Net vil arbeide mot tvangsekteskap.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men ifølge Morten Tjessem i Imdi er det fullt mulig å oppfordre til svært konservative regler for hvordan ugifte menn og kvinner skal oppføre seg overfor hverandre, og samtidig være motstander av tvang.

Han påpeker at religion sjelden er hovedmotivet når foreldre går så langt som å tvinge sine barn inn i ekteskap mot sin vilje.

– Veldig ofte handler det om at foreldre ønsker at barn skal gifte seg med en fra samme etnisitet, klan, kaste eller land som dem selv. Og det er noe som Islam Net utfordrer gjennom sin motstand mot tvangsekteskap, sier han.

I alt mottar 33 frivillige organisasjoner støtte til forebygging av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tjessem sier målet er å nå ut til så mange som mulig.

– I denne sammenhengen vil det jo rette seg mot unge, konservative muslimer som deltar på møtene til Islam Net, sier han.

Programmet for temadagen Islam Net skal arrangere er ikke klart. Det er heller ikke bestemt når den skal holdes, eller hvem som er invitert som foredragsholdere.

AKTUELT NÅ