Hopp til innhold

– Forbereder norske muslimer på handling

Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge. Her forkynner de et hat mot Vesten. Målet er å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, sier en kilde til NRK.

Det Norske Imam Ali Senter

En mann ber i Det Norske Imam Ali Senter. Moskeen tar flere ganger i året imot imamer sendt fra Iran og valgt ut av det iranske regimet.

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er ikke bare Saudi-Arabia som tilbyr penger for å bygge moskeer i Norge. I kampen om å vinne europeiske muslimers hjerter med en svært konservativ ytterliggående utgave av islam, finansierer også Iran moskeer og sender imamer hit. De norske muslimene skal med det forberedes på handling.

– Imamene her kommer fra Iran. De tolker Koranen for oss og lærer folk de religiøse reglene. De skal også veilede i sosiale situasjoner, sier Ali Reza Moaddeli.

Irans presteregime sender imamer

Han er styremedlem i Det Norske Imam Ali Senter i Oslo, en moské med rundt 200 medlemmer. Moskeen har tette bånd til det iranske prestestyret og tar flere ganger i året imot imamer som er valgt ut og sendt hit av Irans presteregime.

I en hybel i moskeen bor imamene mens de er i Norge. De tilhører misjonsorganisasjonen Ahl-ul Beyt, en shiamuslimsk institusjon med Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei som sin leder. Det var denne organisasjonen som i 2005 kjøpte moskeens lokaler på Tveita i Oslo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det Norske Imam Ali Senter

Daglig leder ved Det Norske Imam Ali Senter leder bønnen i fravær av imamene som ofte kommer på besøk fra Iran.

Foto: NRK

NRK har tre kilder som forteller om de tette båndene mellom flere moskeer i Oslo og Iran, og om hvilket budskap som her formidles til norske muslimer. Ingen av kildene vil stå frem med navn, to av dem på grunn av frykt for egen sikkerhet, en på grunn av at vedkommende ikke vil ødelegge forholdet til det iranske regimet.

«Imam Ali Senter har imamer fra Iran som fremmer holdninger vi ikke ønsker i Norge. En imam i denne moskeen som jeg snakket med, fortalte at den iranske opposisjonen var sionistisk infisert. Han brukte som eksempel at når kvinner bestrider menns rett til å slå sine koner, var det jødisk infiltrasjon,» forteller en av kildene til NRK.

På hjemmesiden til Imam Ali Senter er det lenker til iranske sider med antisemittisk innhold.

Benekter holocaust og at muslimer sto bak 11. september

Ali Reza Moaddeli mener ytringsfriheten misbrukes i Norge når det er lov å trykke karikaturer av profeten, men ikke godtatt å diskutere omfanget av drapet på jødene under 2. verdenskrig.

Ali Reza Moaddeli

Ali Reza Moaddeli, styremedlem i moskeen, avviser kritikken.

Foto: NRK

– Det er ikke norske verdier som gjør det vanskelig å være muslim i Norge, det er feiltolkningen av disse verdiene, som ytringsfriheten. Det er greit å forbanne profeten og såre en milliard mennesker, samtidig som man ikke kan diskutere holocaust. Det er litt rart, sier han.

– Hva tenker du om holocaust?

– Jeg har ingen oversikt over historien. Jeg er ikke opptatt av det. Men slik jeg ser det, er ikke det som sies om holocaust riktig. Det samme mener jeg om 11. september. Jeg er helt sikker på at det ikke var muslimer som sto bak 11. september-angrepene, sier Moaddeli.

Han sier til NRK at det er USA som har bygget opp Al Qaida, og at bin Laden opprinnelig var USAs agent i Afghanistan da landet kriget mot Sovjetunionen.

Moaddeli bor selv i Oslo. Han mener Norge er et land hvor normer og verdier samsvarer godt med islamske verdier, bortsett fra når det gjelder alkohol og hijab.

Han benekter at Imam Ali Senters iranske imamer formidler et politisk budskap.

– En imam i moskeen skal ha sagt at den iranske opposisjonen i Iran er påvirket av jøder. Hva er din kommentar til det?

– Det er løgn. Imamene som kommer hit, sier ikke et ord om politikk, svarer Moaddeli.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det Norske Imam Ali Senter

Et ungt, nygift par trenger moskeens godkjennelse for at deres ekteskap også skal gjelde i Iran.

Foto: NRK

«Utnytter såre sjeler»

Mange av de som kommer til moskeen, er ikke klar over de tette båndene den har til presteregimet i Iran, sier en kilde til NRK. Vedkommende mener Iran prøver å utnytte moskégjengerne.

«Imamene velges gjennom svært gjennomtenkte kanaler. Denne strenge utvelgelsen går kort sagt ut på å forsikre seg om at de ikke sier noe som ikke er i tråd med Irans politikk. Iran sender imamer som er lojale og formidler deres budskap. De utnytter såre sjeler på søken etter trøst og tilhørighet,» sier kilden.

En annen av NRKs kilder, sier dette:

«Imamene sendes hit for å spre Irans holdninger. Deres religiøse rolle er et skalkeskjul for å formidle et fiendtlig budskap mot Vesten. Gjennom sin forkynnelse klargjør de sine tilhørere ideologisk, slik at de i fremtiden skal være villige til å utføre terrorhandlinger dersom det kommer en ordre om det.»

– Farlig hatpropaganda

– Hatpropagandaen mot Vesten er et symptom på indre svakhet i det iranske regimet. Det iranske regimet lider av en sionist-paranoia. De ser amerikanskstøttet jødisk sionisme bak alle mulige slags bevegelser de selv ikke liker, sier islam-ekspert ved Menighetsfakultetet, Jan Opsal.

Han understreker at denne hatpropagandaen kan være farlig.

Jan Opsal

Islam-ekspert Jan Opsal understreker at hatpropagandaen kan ha farlige konsekvenser.

Foto: NRK

– Den kan innebære en legitimering av voldelige aksjoner mot vestlige mål. Propagandaen kan også stimulere til dannelsen av små og lukkede grupper som er villige til å handle på grunnlag av det hatet som bygges opp, sier Opsal.

Han forteller at han i møte med en representant for regimet i Iran selv har fått bekreftet at Iran har som ambisjon å dominere den asiatiske delen av Midtøsten, både politisk og religiøst.

– Hvilke konsekvenser kan det få at Iran kjøper moskeer og sender imamer hit med sitt budskap?

– Det betyr at man får et brohode i denne delen av Vesten. I utgangspunktet er de fleste iranere i Norge kritiske til regimet, men vi har sett i mange sammenhenger at regimet er veldig opptatt av å følge med på hva som skjer i det iranske eksil-miljøet, sier Opsal.

Menneskerettighetsbrudd

Iran har også tette bånd til to andre moskeer i Oslo, i tillegg til Imam Ali Senter, ifølge NRKs kilder. En av disse moskeene, Tauhed, har 677 medlemmer og mottar rundt 250.000 kroner i statsstøtte i år.

Ayatollah Ali Khamenei

Ayatollah Ali Khamenei styrer Iran, et land som kritiseres for stadige brudd på menneskerettighetene.

Foto: Reuters

Irans grunnlov har siden den islamske revolusjonen i 1979, basert seg på en shiamuslimsk tolkning av Koranen. Landet, som i dag styres av Ayatollah Ali Khamenei og hans høyre hånd president Mahmoud Ahmadinejad, er det eneste landet i verden som offisielt praktiserer steining.

Regimets motstandere fengsles, tortureres og henrettes. Iran har en rekke ganger blitt kritisert for sine brudd på menneskerettigheter av verdenssamfunnet og FN. I dag lever flere millioner iranere i eksil.

«Dere bør spørre norske myndigheter om hvorfor de ikke gjør noe for å stoppe fremveksten av en farlig fiende. Iran finansierer moskeene fordi de jobber direkte for Iran. Det må Norge forstå,» sier en av NRKs kilder.

Irans ambassade bekrefter støtte

Ledelsen i Det Norske Imam Ali Senter avviser at det forkynnes et antivestlig budskap i moskeen. Den iranske ambassaden i Oslo vil ikke la seg intervjue om saken.

Imam Ali-moskeens styremedlem Ali Reza Moaddeli avviser overfor NRK at moskeen har noen tilknytning til den iranske ambassaden, men ambassaden på sin side bekrefter at den støtter moskeen.

Verken PST eller Justisdepartementet vil kommentere saken.

AKTUELT NÅ